Monoprofilowe Centrum Symulacji Medycznej

MONOPROFILOWE CENTRUM SYMULACJI MEDYCZNEJ

Wyższa Szkoła Medyczna w Kłodzku dołączyła do uczelni, które wdrożyły w proces kształcenia dla swoich Studentów w pełni wyposażone Monoprofilowe Centrum Symulacji Medycznej (MCSM).
Cieszymy się, że edukacyjna przygoda zyskuje teraz nowy wymiar.
Utworzenie MCSM było możliwe dzięki realizowanemu projektowi „Wdrożenie programu rozwojowego i utworzenie Monoprofilowego Centrum Symulacji Medycznej w Wyższej Szkole Medycznej w Kłodzku", który otrzymał dofinansowanie w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020.

Cel projektu stanowi poprawę jakości kształcenia w Wyższej Szkole Medycznej w Kłodzku przez opracowanie i wdrożenie programu rozwojowego uczelni i utworzenie MCSM wysokiej wierności na kierunku pielęgniarstwo.
MCSM stanowi nowoczesną bazę dydaktyczną, przeznaczoną do praktycznej nauki zawodu na kierunku pielęgniarstwo.

W skład obiektu wchodzą 3 sale dydaktyczne wyposażone w wysokiej jakości symulatory medyczne:

  1. W sali wysokiej wierności studenci realizują scenariusze symulacyjne wysokiej wierności w warunkach fizycznego i emocjonalnego realizmu. W tej sali nauka jest oparta na zasadach: wierności symulatorów, wierności miejsca oraz wierności psychologicznej. Znajdujące się tu zaawansowane symulatory pozwolą na odwzorowanie stanu pacjenta, zgodnego z jednostką chorobową i aktualnym stanem zdrowia. Pozwalają na zmianę parametrów życiowych adekwatnie do wprowadzanych przez studentów procedur medycznych.
  2. Sala OSCE przeznaczona jest do nauki umiejętności badań fizykalnych, wywiadu z pacjentem, komunikacji z rodziną pacjenta oraz przeprowadzania egzaminu dyplomowego OSCE metodą symulacji medycznych, których celem jest przeniesienie zdobytej wiedzy teoretycznej oraz praktycznej do rzeczywistych sytuacji. Misją projektowanej przestrzeni dydaktycznej jest umożliwienie nowoczesnego i innowacyjnego ćwiczenia wszelkich umiejętności, kompetencji oraz procedur ratujących zdrowie i życie pacjentów w każdym wieku. Symulacje wykonywane na sali egzaminacyjnej OSCE służą walidacji norm oraz standardów oceny.
  3. Sala do debriefingu daje studentom możliwość autorefleksji na temat własnych umiejętności kompetencji. W sali tej student ma możliwość analizy przeżytych zdarzeń, wyciągać wnioski dotyczące działań podjętych w trakcie trwania scenariusza. Na podstawie materiału audio-video nagranego podczas zajęć studenci formułują wnioski dotyczące ich przyszłości wynikające z nowego doświadczenia nabytego w trakcie symulacji.

Oprócz utworzenia i wyposażenia sal dydaktycznych realizacja projektu obejmuje m.in:

  • wdrożenie Programu Rozwojowego MCSM Wyższej Szkoły Medycznej w Kłodzku,
  • wzmocnienie współpracy pomiędzy Uczelnią a podmiotem zagranicznym,
  • zwiększenie kompetencji studentów w zakresie umiejętności praktycznych i podwyższenie kompetencji pracowników (akademickich i administracyjnych) Uczelni,
  • podnoszenie kompetencji kadry dydaktycznej i technicznej poprzez kursy dotyczące wykorzystania symulacji medycznej.

Całkowita wartość projektu finansowana z Funduszy Europejskich to 2 576 652,05 zł

 

 

MONOPROFILOWE CENTRUM SYMULACJI MEDYCZNEJ - GALERIA ZDJĘĆ