„Zespół stopy cukrzycowej – jedno z najpoważniejszych powikłań cukrzycy”.

Publikacja artykułu Dominiki Kachel – Studentki kierunku pielęgniarstwa Wyższej Szkoły Medycznej w Kłodzku.

 

Wydawałoby się, że większość osób zna tematykę powikłań nieleczonej cukrzycy, to w rzeczywistości tak nie jest. O zespole stopy cukrzycowej większość osób (nawet chorych) nie ma wystarczającej wiedzy.

Artykuł w tym ciekawym temacie można przeczytać w biuletynie majowym Dolnośląskiej Izby Pielęgniarek i Położnych we Wrocławiu.

Autorką jest Dominika Kachel- Studentka kierunku pielęgniarstwo Wyższej Szkoły Medyczne w Kłodzku. Zapraszamy do przeczytania.

 

„Zespół stopy cukrzycowej – jedno z najpoważniejszych powikłań cukrzycy”.

Celem artykułu jest zwrócenie uwagi już na samym początku, jak ważne jest opisywane zagadnienie. W kolejnym etapie wprowadzona została definicja „zespołu stopy cukrzycowej”, opisana etiopatogeneza i obraz kliniczny, cechy owrzodzeń oraz ich klasyfikacja. Artykuł zawiera także elementy leczenia tak poważnego schorzenia, dzięki któremu pacjent może uniknąć ostatecznego skutku choroby-amputacji kończyny. Wspomniane zostały informacje dotyczące edukacji osoby chorej. Jest ona nieodzownym elementem leczenia, gdyż poziom wiedzy pacjenta z zespołem stopy cukrzycowej znacząco przekłada się, na jakość prowadzonej terapii.
Artykuł posiada wszystkie najważniejsze, rzetelne informacje dotyczące powstawania stopy cukrzycowej, jej przebiegu, leczenia oraz prewencji. Choć wydawałoby się, że większość osób zna tematykę powikłań nieleczonej cukrzycy, to w rzeczywistości tak nie jest. O zespole stopy cukrzycowej większość osób (nawet chorych) nie ma wystarczającej wiedzy…