XVI Ogólnopolski Turniej Wiedzy „Pierwsza Pomoc”

W naszym powiecie dużo się dzieję, duże wydarzenie miało miejsce w dniu 24 maja 2018 r. w Nowej Rudzie gdzie odbył się XVI Ogólnopolski Turniej Wiedzy „Pierwsza Pomoc” dla uczniów szkół podstawowych oraz ponadpodstawowych organizowany przez Stowarzyszenie Komitet Obywatelski Ziemi Kłodzkiej.

 

Do komisji sędziowskiej zostały powołane studentki Ratownictwa Medycznego Wyższej Szkoły Medycznej w Kłodzku: Estera Karczewska i Elwira Żółtańska, które sprawowały kontrole nad prawidłowym przebiegiem konkurencji.

 

Turniej składał się z dwóch części: teoretycznej oraz praktycznej. Część teoretyczna polegała na rozwiązaniu testu z wiedzy o pierwszej pomocy, a część praktyczna polegała na wykazaniu się umiejętnościami z zakresu udzielenia pierwszej pomocy w różnych zdarzeniach losowych.

 

Po zakończeniu turnieju Studentki mogły zaprezentować swoje umiejętności wraz z Ratownikami Medycznymi z kłodzkiego i świdnickiego pogotowia przy współpracy z JRG PSP Nowa Ruda oraz OSP Nowa Ruda Słupiec przy symulacji wypadku samochodowego w którym doszło do zderzenia czołowego samochodów osobowych. Straż pożarna przy użyciu narzędzi hydraulicznych wykonała dostęp do uwięzionych osób, a następnie przekazała trzech poszkodowanych Zespołom Ratownictwa Medycznego. Ratownicy Medyczni przystąpili do medycznych czynności ratunkowych. U jednej z poszkodowanych osób doszło do nagłego zatrzymania krążenia, studenci szybko rozpoczęli RKO co przyniosło satysfakcjonujący efekt. Wszystkie osoby poszkodowane zostały przetransportowane karetkami pogotowia ratunkowego do pobliskiego szpitala.

 

Była to kolejna okazja po manewrach „Obwodnica 2018” aby nasi Studenci mogli doskonalić swoje umiejętności oraz wykazać się wiedzą, którą zdobywają na zajęciach.