Wychowanie do życia w rodzinie z promocją zdrowia

Cel/Adresaci
Studia nadają kwalifikacje do nauczania przedmiotu Wychowanie do życia w rodzinie i dodatkowo przygotowują do organizacji i koordynowania działań w zakresie kształtowania postaw zdrowotnych w społecznościach szkolnych. Słuchaczami studiów mogą być absolwenci studiów wyższych (I lub II stopnia) posiadający przygotowanie pedagogiczne. Wychowania do życia w rodzinie to studia podyplomowe, które skierowane są do nauczycieli chcących uzyskać uprawnienia do nauczania drugiego przedmiotu i koordynować działalność w zakresie promocji zdrowia.

Uwaga: do kształcenia na studiach podyplomowych nie jest wymagane zatrudnienie w charakterze nauczyciela. Jeśli nie posiadacie Państwo przygotowania pedagogicznego możecie je uzyskać w naszej uczelni.
Informacja: Studia podyplomowe- Przygotowanie pedagogiczne.

Czas trwania studiów
Studia trwają 3 semestry
(przy zwiększonej intensywności nauki)- 1 rok
350 godzin (60 godzin praktyk)
Organizacja studiów Do ustalenia z grupą.
Możliwość kilkudniowego zjazdu 4- 5 dni w czasie ferii/wakacji.
Warunki uzyskania dyplomu Absolutorium z programu kształcenia na podstawie zaliczenia wszystkich przedmiotów i praktyk oraz otrzymanie pozytywnej oceny z obrony pracy dyplomowej.
Cena studiów podyplomowych
1100 zł semestr (możliwość rat)
Osoby prowadzące
Wykwalifikowana kadra dydaktyczna składająca się z nauczycieli akademickich i praktyków.
Uczestnik otrzymuje
Świadectwo ukończenia 3– semestralnych studiów podyplomowych
(zgodnie z ustawą Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce).
Zgłoszenia
Dogodne formy zapisu:

osobiście: 57-300 Kłodzko, ul. Warty 21
telefonicznie: (74) 86 71 302
e-mail: dziekanat@wsm.klodzko.pl; studiapodyplomowe@wsm.klodzko.pl

Dodatkowo
W trakcie studiów bezpłatne szkolenie- “Pokolenie XY- nowe wyzwania współczesnej szkoły”.

Możliwość skorzystania z akademickiej bazy noclegowej. Informacje udzielane są w dziekanacie WSM.

DOFINANSOWANIE Istnieje możliwość uzyskania dofinansowania na studia podyplomowe
z Krajowego Funduszu Szkoleniowego (KFS) w Urzędzie Pracy. Deklarujemy pomoc w pozyskaniu dofinansowania. Informacje udzielane są w dziekanacie WSM.
Promocja dla absolwentów
kursów kwalifikacyjnych
Zapraszamy nauczycieli, którzy ukończyli kurs kwalifikacyjny z zakresu „Wychowanie do życia w rodzinie” do udziału w uzupełniających studiach podyplomowych i zdobycia nowych kwalifikacji zawodowych.
Czas trwania – 1 semestr. Wiedza zdobyta na wcześniej ukończonym kursie kwalifikacyjnym zostanie zaliczona do programu studiów, a absolwent otrzyma świadectwo ukończenia 3-semestralnych studiów podyplomowych (zgodnie z Ustawą Prawo o szkolnictwie Wyższym)