Wsparcie Studentów z niepełnosprawnościami.

Pragniemy, aby nauka na kierunkach medycznych była dostępna dla każdego. Dlatego przywiązujemy tak dużą uwagę do wsparcia Studentów z niepełnosprawnościami.

W tym miesiącu mamy dla tej wyjątkowej grupy coś specjalnego. Pan Marcin Waluś, prezes firmy Has-Med – sprzęt medyczny i rehabilitacyjny , przekazał książki Krzysztofa Gieremeka i Lechosława Deca “Zmęczenie i regeneracja sił. Odnowa biologiczna” Wydawnictwo Has-Med Bielsko-Biała.

Książki będą dostępne do odbioru przez Studentów ze stwierdzoną niepełnosprawnością w Dziekanacie WSM w Kłodzku na ul. Objazdowej 5 od poniedziałku (10 czerwca) w godzinach pracy dziekanatu.

Serdecznie dziękujemy firmie Has-Med za wsparcie naszych Studentów z niepełnosprawnościami