Wizyta Studentów VI roku Fizjoterapii w Uzdrowiskach Kłodzkich

Podejmowane Inicjatywy
W ramach działalności Pełnomocnika Rektora ds. Osób z Niepełnosprawnością, w dniu 16 czerwca 2024 roku, studenci IV roku kierunku Fizjoterapii Wyższej Szkoły Medycznej w Kłodzku mieli niezwykłą okazję odwiedzić Zakład Przyrodoleczniczy, kompleks „Słoneczne Termy Jan Kazimierz”, Sanatorium „Jan Kazimierz” oraz Pijalnię Uzdrowiskową, należące do Uzdrowisk Kłodzkich S.A. – Grupa PGU, Oddział Duszniki-Zdrój. Celem tych zajęć było nie tylko zdobycie wiedzy teoretycznej, ale również praktyczne zapoznanie się z wymogami jakie muszą spełniać zakłady i urządzenia lecznictwa uzdrowiskowego, zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 2 kwietnia 2012 roku. Kluczowym elementem tych zajęć było wcielenie się przez studentów w role osób z różnymi dysfunkcjami układu ruchu, co miało im pomóc w zrozumieniu codziennych wyzwań, z jakimi borykają się osoby niepełnosprawne.

Studenci, korzystając z kul, balkoników oraz wózka inwalidzkiego, mieli możliwość oceny dostępności poszczególnych gabinetów zabiegowych, takich jak sala kinezyterapii, gabinety fizykoterapii, światłolecznictwa, masażu, inhalacji, hydroterapii oraz zabiegów borowinowych, a także dyżurki pielęgniarskiej. Ponadto, mogli sprawdzić, czy pomieszczenia higieniczno-sanitarne są odpowiednio dostosowane dla osób z niepełnosprawnościami. Przemieszczanie się po Zakładzie Przyrodoleczniczym oraz korzystanie z dostępnych tam udogodnień, takich jak podjazdy i windy pozwoliło im na praktyczne przetestowanie ich funkcjonalności. Dzięki temu mogli poznać jak osoby z różnymi dysfunkcjami ruchowymi radzą sobie w tego typu miejscach.

Po wizycie w Zakładzie Przyrodoleczniczym, studenci przeszli przez ogólnodostępne korytarze Sanatorium „Jan Kazimierz”, które również są wyposażone w liczne udogodnienia dla osób z niepełnosprawnościami. Korzystając z podjazdów, wind oraz platformy schodowej, studenci docelowo wyszli do Parku Zdrojowego. Park Zdrojowy w Dusznikach – Zdroju stanowi integralną część uzdrowiska i oferuje wiele malowniczych alei, ścieżek oraz zakątków przyrodniczych, które studenci mieli okazję przetestować pod kątem dostępności – spacer po parku był istotnym elementem zajęć. Pomimo, że park jest generalnie dobrze dostosowany dla osób niepełnosprawnych, to nierówna, brukowa nawierzchnia ścieżek stanowiła pewne wyzwanie, szczególnie dla osób poruszających się o kulach czy wózku. Studenci przemierzali różne aleje parku, podziwiając przyrodę, jednocześnie zwracając uwagę na dostępność tras dla osób z ograniczeniami ruchowymi.

Pierwszym poważnym wyzwaniem było pokonanie trasy do Pijalni Wód Mineralnych przez brukowane ścieżki i podjazdy. Pijalnia jest jednak dobrze dostosowana do potrzeb osób niepełnosprawnych, co ułatwiło poruszanie się wewnątrz obiektu.
Następnie studenci kontynuowali spacer przez kolejne aleje parkowe, wracając do Sanatorium „Jan Kazimierz”, a następnie udali się do „Słonecznych Term”, gdzie zlokalizowany jest uzdrowiskowy basen rehabilitacyjny, strefa saun oraz Słoneczne Fit Centrum. Kompleks ten oferuje szeroką gamę udogodnień, które pozwalają na prowadzenie terapii ruchowej i rehabilitacji w wodzie. Studenci dowiedzieli się, jak prowadzić ćwiczenia lecznicze w wodzie, co jest szczególnie ważne w rehabilitacji osób z dysfunkcjami układu ruchu. Basen wyposażony jest w specjalistyczne urządzenia, które ułatwiają wejście do wody osobom o ograniczonej sprawności ruchowej, a także umożliwiają przeprowadzenie szerokiej gamy ćwiczeń terapeutycznych.

Dodatkowo, Słoneczne Fit Centrum, które obejmuje siłownię uzdrowiskową oraz strefę kardio, również jest dostosowane do potrzeb osób z niepełnosprawnościami. Studenci mieli okazję zapoznać się z różnymi urządzeniami do ćwiczeń, które są przystosowane do użytku przez osoby z ograniczeniami ruchowymi. Siłownia wyposażona jest w specjalne maszyny i urządzenia, które pozwalają na bezpieczne wykonywanie ćwiczeń rehabilitacyjnych. Strefa kardio oferuje różnorodne urządzenia, takie jak rowerki treningowe, bieżnie oraz ergometry, które są dostosowane do potrzeb osób z różnymi stopniami niepełnosprawności. Studenci mieli okazję praktycznie przetestować te urządzenia i dowiedzieć się, jak można je wykorzystać w rehabilitacji osób z dysfunkcjami układu ruchu.
Te zajęcia terenowe były niezwykle wartościowe dla studentów, dając im możliwość zrozumienia realnych wyzwań i trudności jakie napotykają osoby niepełnosprawne podczas korzystania z usług uzdrowiskowych.

Serdecznie dziękujemy Uzdrowiskom Kłodzkim S.A. – Grupa PGU https://uzdrowiska-klodzkie.pl/ za umożliwienie przeprowadzenia tych wyjątkowych zajęć w Uzdrowisku Duszniki-Zdrój oraz za możliwość zapoznania się z Zakładem Przyrodoleczniczym, kompleksem „Słoneczne Termy”, Sanatorium „Jan Kazimierz” oraz Pijalnią Wód Mineralnych. Te doświadczenia będą bezcenne w przyszłej pracy zawodowej naszych studentów. Dzięki tym zajęciom będą mogli lepiej przygotować się do pracy w różnych placówkach rehabilitacyjnych i uzdrowiskowych. Umiejętność dostosowania terapii do indywidualnych potrzeb osób z dysfunkcjami ruchu oraz wiedza na temat dostępności infrastruktury uzdrowiskowej pozwolą im świadczyć wyższej jakości opiekę. Zdobyte doświadczenia umożliwią naszym studentom lepsze planowanie i prowadzenie terapii, uwzględniając bariery architektoniczne oraz specyficzne potrzeby osób z różnymi rodzajami niepełnosprawności. W przyszłości będą mogli aktywnie przyczyniać się do poprawy jakości życia swoich pacjentów, pomagając im w pokonywaniu codziennych trudności i wspierając ich w procesie rehabilitacji. W praktyce zawodowej, zrozumienie i empatia, które zyskali podczas tych zajęć, będą istotne w budowaniu skutecznych i wspierających relacji terapeutycznych.

Pełnomocnik Rektora ds. Osób z Niepełnosprawnością
Donata Sobiło