Uroczystość Czepkowania w Wyższej Szkole Medycznej w Kłodzku

Uroczystość Czepkowania w Wyższej Szkole Medycznej w Kłodzku, która odbyła się 20 lipca, była pierwszą oficjalną, otwartą dla gości imprezą zorganizowaną na terenie uczelni w okresie panującej już od ponad roku pandemii koronawirusa. Czepkowanie to jeden z ważniejszych momentów w toku nauczania dla studentów kształcących się na kierunku pielęgniarstwo. Podczas uroczystości studenci, którzy ukończyli  I rok studiów składają treść przysięgi oraz odbierają symboliczne białe czepki. W uroczystych okolicznościach mają możliwość oficjalnego wkroczenia na ścieżkę, która prowadzi do rozwoju kariery zawodowej w służbach medycznych. W bieżącym roku, wyjątkowo, symboliczną przysięgę złożyli także studenci II roku pielęgniarstwa, którzy ze względu na obostrzenia wprowadzone w walce z pandemią zostali pozbawieni możliwości udziału w tej ważnej dla nich celebracji.

Spotkanie zostało otwarte przez Rektora uczelni prof. dra hab. Juliusza Jakubaszkę, który w swojej przemowie szczególny nacisk położył na podkreślenie społecznego znaczenia zawodu pielęgniarki i położnej oraz zasygnalizował najważniejsze problemy, z którymi aktualnie zmagają się pracownicy ochrony zdrowia. Władze samorządowe reprezentował m. in. Wicemarszałek Województwa Dolnośląskiego Marcin Krzyżanowski, który w imieniu władz Sejmiku gratulował uczestnikom wyboru kierunku studiów i zwracał uwagę na niezwykle ważną rolę jaką pełnią pielęgniarki. Przedstawiciel lokalnego samorządu, Starosta Kłodzki Maciej Awiżeń, złożył na ręce Rektora Wyższej Szkoły Medycznej prof. Juliusza Jakubaszki list gratulacyjny skierowany przez Władze Powiatu Kłodzkiego. Do gratulacji dołączył się również dr Henryk Szlemp – dyrektor ds. lecznictwa Specjalistycznego Centrum Medycznego w Polanicy Zdroju. Spotkanie uświetniło wystąpienie Przewodniczącej Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych w Wałbrzychu Marii Pałeczki, która podzieliła się swoimi wieloletnimi doświadczeniami ze służby pielęgniarskiej.

 

Oficjalna część wręczenia czepków została poprzedzona wykładem okolicznościowym pt. „Żadna społeczność nie może żyć bez symbolizmu”, który wygłosiła kierownik studiów II stopnia pielęgniarstwa – mgr Małgorzata Berkowska.

 

W bieżącym roku w uroczystości Czepkowania uczestniczyło aż 31 studentek i studentów, którzy wspólnie złożyli uroczystą przysięgę i odśpiewali hymn pielęgniarski. Honory celebrujących akt „Czepkowania” pełniły: Maria Pałeczka oraz Elżbieta Bujak – Rogala.

W imprezie wzięli udział również przedstawiciele lokalnych samorządów ziemi kłodzkiej, przedstawiciele podmiotów ochrony zdrowia, kadra szkół medycznych w Kłodzku, a także goście specjalni: pierwszy rektor uczelni prof. Andrzej Dżugaj oraz założycielka Szkół Medycznych w Kłodzku, Violetta Jakobsze.

Pomimo zniesienia wielu obostrzeń w organizowaniu imprez, organizatorzy postanowili przygotować spotkanie w warunkach plenerowych, na placu przed siedzibą uczelni, a także w odpowiednim reżimie sanitarnym.

Sytuacja związana z pandemią uzmysłowiła wszystkim, jak ważne są przyszłe kadry kształcące się na kierunkach związanych ze służbą medyczną świadczoną na rzecz drugiego człowieka. Zainteresowanie studiami o profilu pielęgniarskim i położniczym niesie nadzieję, że dostęp do usług medycznych będzie łatwiejszy, a poczucie bezpieczeństwa w społeczeństwie będzie rosło z każdym kolejnym rokiem.

Symbolicznym zakończeniem Czepkowania było wręczenie studentom profesjonalnych stetoskopów, które przydadzą się w pracy zawodowej. Wręczyli je przedstawiciele władz uczelni: prorektor ds. kształcenia prof. Maria Kątnik-Prastowska oraz prodziekan ds. studenckich Tomasz Nowicki wraz z kierowniczkami studiów na kierunku pielęgniarstwo: Małgorzatą Berkowską i Barbarą Gierą – Kulawiak.  Po części oficjalnej, przedstawiciele Samorządu Studenckiego zaprosili gości na poczęstunek.

Piszą o Nas….. WSM

http://dkl24.pl – artykuł z dnia 21 lipca 2021

https://doba.pl – artykuł z dnia 21 lipca 2021

http://24klodzko.pl – artykuł z dnia 21 lipca 2021