Uroczysta Inauguracja Roku Akademickiego 2019/2020

W dniu 8 listopada odbyła się uroczysta Inauguracja Roku Akademickiego 2019/2020.
To bardzo ważne wydarzenie było także okazją do podsumowania 4 lat działalności, a także do wręczenia podziękowań i wyróżnień osobom współpracującym z uczelnią.
Rektor uczelni prof. dr hab. Andrzej Dżugaj w trakcie swojego przemówienia bardzo mocno zaakcentował fakt, że uczelnia istnieje już 4 lata, to co zostało dokonane zdecydowanie wykracza poza najśmielsze oczekiwania i nadzieje z jakimi wszyscy wiązali zarówno funkcjonowanie, jak i rozwój kształcenia na kierunkach medycznych. Priorytetem Wyższej Szkoły Medycznej w Kłodzku jest dążenie do uzyskania jak najwyższej jakości kształcenia, która musi być stałym elementem działalności zarówno uczelni jak i ludzi odpowiedzialnych za ochronę zdrowia.
W kolejnej części uroczystości odbyła się immatrykulacja oraz przywitanie studentów I roku przez Samorząd Studencki. Dyplomy odebrali również absolwenci Wyższej Szkoły Medycznej.

Uroczystość była także okazją do wręczenia podziękowań i wyróżnień osobom współpracującym z uczelnią. Odebrali je:
dr Małgorzata Felcenloben – za współpracę w Senacie Wyższej Szkoły Medycznej w Kłodzku kadencji 2016 – 2019
dr Jadwiga Radziejewska – za wieloletnią współpracę w zakresie organizacji kształcenia praktycznego Studentów Wyższej Szkoły Medycznej w Kłodzku
mgr Renata Jażdż-Zaleska – za aktywną współpracę w zakresie organizacji kształcenia praktycznego Studentów Wyższej Szkoły Medycznej w Kłodzku
prof. dr hab. Iwona-Maria Kątnik – Prastowska – za zaangażowanie w działalność dydaktyczną Wyższej Szkoły Medycznej w Kłodzku
mgr Anna Brodzińska – za najlepszego wykładowcę roku akademickiego 2018/2019 Wyższej Szkoły Medycznej w Kłodzku
mgr Janina Czerniawska – za wieloletnią współpracę w organizacji studiów podyplomowych w Wyższej Szkole Medycznej w Kłodzku
mgr Elżbieta Bujak- Rogala – za wsparcie Studentów podczas zajęć praktycznych w Wyższej Szkole Medycznej w Kłodzku
mgr Barbara Giera- Kulawiak – za szczególne zaangażowanie w organizację kierunku Pielęgniarstwo w Wyższej Szkole Medycznej w Kłodzku
mgr Łukasz Styś – za szczególne zaangażowanie w organizację kierunku Ratownictwo Medyczne w Wyższej Szkole Medycznej w Kłodzku

Wielkie zaangażowanie, wsparcie, a przede wszystkim życzliwości tych osób w ramach organizacji kształcenia w tym zajęć praktycznych i praktyk zawodowych umożliwiła uczelni rozwój i zapewniła warunki kształcenia dla systematyczne powiększającej się społeczności studenckiej.

Wyróżnieni zostali również byli i tegoroczni absolwenci Wyższej Szkoły Medycznej w Kłodzku Elwira Żółtańska, Bartłomiej Tomera oraz Michał Maciejczyk. Osoby te wpisały się w historie uczelni dużym zaangażowaniem zarówno w życie Studenckie jak i promowanie uczelni.
Wykład Inauguracyjny pt.” Rak płuca, fakty, a nie mity” wygłosił prof. zw. dr hab. Jerzy Kołodziej, który został wynagrodzony gromkimi brawami. Uroczystość przebiegała w bardzo miłej i radosnej atmosferze.