Trener osobisty z dietetyką w sporcie i rekreacji

Trener osobisty z dietetyką w sporcie i rekreacji
2 semestry


Czesne : 430 zł miesięcznie


Studenci i Absolwenci Wyższej Szkoły Medycznej w Kłodzku – zniżka 20%

Wrocław
tel: +48 534 553 558
e-mail: wroclaw.podyplomowe@wsm.klodzko.pl

Kłodzko
883 600 886
e-mail: studiapodyplomowe@wsm.klodzko.pl

 

ZAPISZ SIĘ
Cel / Adresaci
Studia podyplomowe medyczne, charakter praktyczny. Studia podyplomowe oprócz przygotowywania do profesjonalnej opieki trenerskiej przygotowują trenera do pracy od strony żywieniowej i psychologicznej. Program studiów obejmuje zagadnienia z zakresu prawidłowego układania diety dostosowanej do indywidualnych potrzeb klienta, ze szczególnym uwzględnieniem odżywiania sportowców (zagadnieniami wpływu określonej diety na wyniki sportowe oraz opracowywaniem diet właściwych dla danej grupy sportowców). W programie zawarto również m.in. psychologiczne podstawy odżywiania i prowadzenia klienta, metodykę prowadzenia treningu oraz marketingu treningów osobistych, kreowania marki osobistej trenera i zasad prowadzenia firmy. Studia kompleksowo przygotowują do pracy trenera osobistego, którego celem jest stałe zwiększanie sprawności fizycznej klienta z uwzględnieniem jego  możliwości i potrzeb zdrowotnych. Studia przeznaczone są dla absolwentów dowolnych szkół wyższych.
Wymagane: Zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do uczestnictwa w studiach podyplomowych, wystawione przez lekarza medycyny pracy lub lekarza posiadającego uprawnienia do przeprowadzania badań profilaktycznych.
Czas trwania studiów:
2 semestry
270 godzin i mają profil praktyczny
Organizacja studiów: Zjazdy stacjonarne w systemie weekendowym  i zajęcia z wykorzystaniem uczelnianej platformy  e-learningowej.
Warunki uzyskania świadectwa: Egzamin kończący kształcenie podyplomowe.
Cena studiów podyplomowych:
Ilość semestrów:II
Ilość rat: 10
Czesne: 430 zł/miesięcznie.Opłata wpisowa 85 zł płatna na etapie rekrutacji - nie będzie podlegała zwrotowi w przypadku niepodjęcia studiów oraz opłata za wydanie świadectwa 30 zł.

PROMOCJA!

Studenci i Absolwenci Wyższej Szkoły Medycznej w Kłodzku
– zniżka 20%

Osoby prowadzące:
Zajęcia prowadzone będą przez nauczycieli akademickich Wyższej Szkoły Medycznej w Kłodzku.
Uczestnik otrzymuje:
DOKUMENT UKOŃCZENIA: świadectwo ukończenia studiów podyplomowych.
Zgłoszenia:
Dogodne formy zapisu:
Kłodzko:
osobiście:
57-300 Kłodzko, ul. Warty 21
telefonicznie:
74 86 71 302 wew.3,
kom. +48 883 600 886
e-mail: studiapodyplomowe@wsm.klodzko.pl

Wrocław:
osobiście:
50-448 Wrocław, ul. Worcella 25-27
telefonicznie:
kom. +48 534 553 558
e-mail: wroclaw.podyplomowe@wsm.klodzko.pl

Dodatkowo:
Możliwość skorzystania z akademickiej bazy noclegowej.
DOFINANSOWANIE! Informujemy, że istnieje możliwość uzyskania dofinansowania/sfinansowania studiów podyplomowych z Krajowego Funduszu Szkoleniowego w Urzędzie Pracy.

Deklarujemy pomoc w pozyskaniu dofinansowania.

Obowiązuje kolejność zgłoszeń!

ZAPISZ SIĘ