Uzyskanie pozwolenia od Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego na utworzenie Uczelni