Uzyskanie akredytacji na studia licencjackie na kierunku Kosmetologia