Uzyskanie akredytacji na studia licencjackie na kierunkach: Ratownictwo Medyczne