Uzyskanie akredytacji na studia jednolite magisterskie na kierunku Fizjoterapia