Uzyskanie akredytacji na studia I stopnia na kierunku Położnictwo