Szkolenie HANDLE I stopnia (we Wrocławiu)

Nazwa szkolenia: Szkolenie HANDLE I stopnia (we Wrocławiu)
Opis
Kurs skierowany do specjalistów oraz rodziców, zapraszamy! Poniżej więcej informacji.

Kurs HANDLE oferuje szerokie i unikalne spojrzenie na różnice
i trudności neurorozwojowe, zaburzenia zachowania i uwagi, autyzm, porażenie mózgowe, dysleksje, dyspraksję, ADHD, zespół Tourette’a, zespół Downa, zaburzenia z obszaru integracji sensorycznej oraz inne zaburzenia rozwojowe.

Szkolenia adresowane są do: pedagogów, logopedów, fizjoterapeutów, terapeutów zajęciowych, nauczycieli przedszkoli i szkół, psychologów, pediatrów, asystentów osób niepełnosprawnych, pracowników medycznych, rodziców, studentów.

Szkolenia są certyfikowane

HANDLE®- I stopień, prowadzący: .

Jeśli :
– jesteś zaangażowana/y w pracy, w domu, w szkole w życie i wspieranie osób
z autyzmem lub innymi zaburzeniami rozwojowymi,
– poszukujesz skutecznych ćwiczeń, wzmacniających układ nerwowy, pracę zmysłów osób potrzebujących dodatkowych działań wspomagających dynamikę rozwojową,
– szukasz, wiedzy, innego spojrzenia oraz możliwości wsparcia swojego dziecka lub ucznia,
– chcesz zrozumieć co komunikują prezentowane zachowania, dlaczego człowiek
z autyzmem, innymi zaburzeniami, zachowuje się w sposób „nierozumiany” przez otoczenie.

Podczas szkolenia I stopnia:
– poznasz fundamenty filozofii HANDLE,
– nauczysz się odczytywać subtelne oznaki przeciążenia układu nerwowego,
– zrozumiesz, jak wszystko w układzie nerwowym i nie tylko jest ze sobą powiązane, od siebie zależne i na siebie wpływa,
– zrozumiesz, co się kryje za stwierdzeniem, że każde zachowanie to komunikat i jak go odczytać,
– poznasz i przećwiczysz niektóre spośród podstawowych ćwiczeń HANDLE,
– odkryjesz, jakie potencjalne trudności mogą kryć się za tzw. autystycznymi zachowaniami,
– popatrzysz „nowymi” oczyma, na swoje dziecko z autyzmem, lub osobę, z którą pracujesz,
– wpłyniesz na funkcjonowanie człowieka niezależnie od jego wieku.

HANDLE® jest skutecznym program stworzonym przez Judith Bluestone, który stwarza rodzicom/nauczycielom osób z trudnościami łagodne narzędzie do pracy. Judith Bluestone, sama pokonała własne trudności neurorozwojowe. Została uznanym terapeutą i wykładowcą. HANDLE®wykorzystuje zasadę tzw. Łagodnego Wzmocnienia®. Jego celem jest uwolnienie potencjału osoby, by mogła pokonać swoje trudności i osiągnąć lepszą jakość życia. Podejście HANDLE® każdego dnia wspiera rozwój człowieka w nacechowany szacunkiemi akceptacją sposób poprzez proste, łagodne, oparte na ruchu ćwiczenia,
by mogło ono nieustannie podnosić jakość swojego funkcjonowania w świecie. Jest skuteczną, łagodną terapią, pełną szacunku wykorzystuje ruch, który pomaga poprawić funkcjonowanie układu nerwowego i wspierać proces uczenia się u dzieci
i dorosłych. HANDLE®opiera się na naukowo udowodnionych faktach z różnych dziedzin (fizjoterapia /rehabilitacja, psychologia, neurologia, medycyna, edukacja, żywienie, integracja sensoryczna,itp.).

Uczestnik otrzymuje: Certyfikat
Czas trwania: I stopień-16.06.2019.
Osoby prowadzące:
Maria Dąbrowska-Jędral – certyfikowany Skriner i instruktor I stopnia HANDLE
Cena szkolenia: 667 zł za osobę (400 zł dla absolwentów WSM i CSP)
Zgłoszenia:
Dogodne formy zapisu:

osobiście: Wrocław, ul. Worcella 25-27
telefonicznie: 534 553 558
e-mail: wroclaw.podyplomowe@wsm.klodzko.pl