Szkolenie dla opiekuna w żłobku lub klubie dziecięcym.

Nazwa szkolenia nadającego uprawnienia
do opieki nad dziećmi
w wieku do lat 3:
Szkolenie dla opiekuna w żłobku lub klubie dziecięcym.
Cel / Adresaci
Celem jest umożliwienie nabycia kwalifikacji do opieki, wychowania i edukacji dziecka do lat 3.
Opieka nad dzieckiem może być sprawowana do ukończenia roku szkolnego, w którym dziecko ukończy 3 rok życia
lub w przypadku gdy niemożliwe lub utrudnione jest objęcie dziecka wychowaniem przedszkolnym – 4 rok życia.
Zapraszamy osoby posiadające wykształcenie średni.
Czas trwania kursu:
280-godzin w tym (80 godzin praktyk).
Organizacja studiów: Do ustalenia grupą.
Warunki uzyskania dyplomu: Uzyskanie absolutorium z programu kształcenia
na podstawie zaliczenia wszystkich przedmiotów
i praktyk.
Cena studiów podyplomowych:
200 zł miesięcznie lub 1200 zł – za całość
STUDENCI I ABSOLWENCI WSM – 750 zł ( płatne w ratach)
Osoby prowadzące:
Wykwalifikowana kadra dydaktyczna składająca się z nauczycieli akademickich i praktyków
Uczestnik otrzymuje:
Zaświadczenie ukończenia szkolenia uprawniającego
do pracy jako opiekun w żłobku lub klubie dziecięcym.
Zgłoszenia:
Dogodne formy zapisu:

osobiście: 57-300 Kłodzko, ul. Okrzei 8
telefonicznie: 74 86 71 302
e-mail: dziekanat@wsm.klodzko.pl

studiapodyplomowe@wsm.klodzko.pl

Dodatkowo:
Możliwość skorzystania z akademickiej bazy noclegowej.
DOFINANSOWANIE! Informujemy, że istnieje możliwość uzyskania dofinansowania na studia podyplomowe z Krajowego Funduszu Szkoleniowego w Urzędzie Pracy. Deklarujemy pomoc w pozyskaniu dofinansowania.