Szczepimy się…

My się szczepimy!
Lawinowy wzrost zakażeń na SARS-CoV-2, który notujemy w ostatnich tygodniach, powinien zmusić nas wszystkich do głębokiej refleksji. Dziesiątki tysięcy zachorowań i setki osób zmarłych dziennie w naszym kraju, w trakcie kolejnej już fali pandemii, to zatrważająca statystyka, która świadczy o niebezpieczeństwie, jakie niesie ze sobą potencjalne zachorowanie.
Rektor i pracownicy Wyższej Szkoły Medycznej w Kłodzku od samego początku pandemii zaangażowali się w promowanie postaw profilaktycznych i prospołecznych, zachęcając pracowników i studentów do szczepień w najszybszym z możliwych terminów. Apele Rektora i działania z wykorzystaniem naszych kanałów komunikacyjnych odniosły skutek.
Według danych przekazanych nam przez Ośrodek Przetwarzania Informacji Państwowego Instytutu Badawczego aż 94,6 % pracowników i 90% studentów zostało zaszczepionych co najmniej jedną dawką dostępnych preparatów. Powyższa statystyka jest dla nas ważna, świadczy bowiem o skuteczności działań promocyjnych i ogromnej świadomości środowiska akademickiego Wyższej Szkoły Medycznej w Kłodzku.
Prezentując dane, jeszcze raz apelujemy do wszystkich o przystąpienie do darmowych szczepień, które dostępne są w wielu miejscach w placówkach ochrony zdrowia. Jest to jedyna skuteczna forma walki z pandemią i szansa na powrót do normalnego życia!
My się szczepimy! Szczepmy się!