Studia II stopnia – Rekrutacja

STUDIA II STOPNIA MAGISTERSKIE PIELĘGNIARSTWO - REKRUTACJA

Zapraszamy na studia stacjonarne/ niestacjonarne drugiego stopnia (magisterskie) kierunek

PIELĘGNIARSTWO

Wymagane dokumenty

Kandydaci ubiegający się o przyjęcie na studia drugiego stopnia (magisterskie) składają w Dziekanacie Wyższej Szkoły Medycznej w Kłodzku następujące dokumenty:

1) dyplom ukończenia studiów pierwszego stopnia na kierunku pielęgniarstwo,
2) kwestionariusz zawierający podanie o przyjęcie na studia,
3) kwestionariusz ankiety osobowej,
4) jedną aktualną kolorową fotografię Kandydata zgodną z wymaganiami obowiązującymi przy wydawaniu dowodów osobistych i paszportów,

5) fotografię kandydata w wersji elektronicznej na nośniku (format jpg, 300 DPI wymiar 300 x375 pikseli, maksymalny rozmiar pliku – 1 MB, megabajt), fotografia jest konieczna do uzyskania elektronicznej legitymacji studenckiej (w razie problemów z wgraniem zdjęcia prosimy je przesłać na adres e- mail:
dziekanat@wsm.klodzko.pl),
6) zaświadczenie lekarza medycyny pracy stwierdzające brak przeciwwskazań do studiowania na wybranym kierunku(skierowanie na badania prosimy odebrać 
w Dziekanacie),
7) kopię dowodu wniesienia opłaty rekrutacyjnej.

ZAPRASZAMY NA NASTĘPUJĄCE KIERUNKI STUDIÓW

PIELĘGNIARSTWO Studia  stacjonarne/niestacjonarne drugiego stopnia (magisterskie)

Rekrutacja na studia prowadzone przez WSM w Kłodzku odbywa się na podstawie zapisów prowadzonych elektronicznie w systemie rejestracji online na stronie internetowej Uczelni: www.wsm.klodzko.pl lub osobiście poprzez złożenie dokumentów rekrutacyjnych w Dziekanacie Wyższej Szkoły Medycznej w Kłodzku. Po dokonaniu rejestracji online Kandydaci zobowiązani są do złożenia kompletu wymaganych dokumentów rekrutacyjnych

Informacja o rekrutacji na studia
oraz rekrutacja cudzoziemców:
tel. +48 74 867 13 02, +48 531 604 500
e-mail: dziekanat@wsm.klodzko.pl