Studia I Stopnia – Rekrutacja

STUDIA LICENCJACKIE
I STOPNIA - REKRUTACJA

WYMAGANE DOKUMENTY

Kandydaci ubiegający się o przyjęcie na studia pierwszego stopnia (licencjackie) składają w Dziekanacie Wyższej Szkoły Medycznej w Kłodzku następujące dokumenty:

1)  odpis lub poświadczoną przez uprawnionego pracownika uczelni lub notarialnie kopię świadectwa dojrzałości,
2) podanie o przyjęcie na studia,
3) kwestionariusz ankiety osobowej,
4) jedną aktualną kolorową fotografię kandydata zgodną z wymaganiami obowiązującymi przy wydawaniu dowodów osobistych i paszportów,
5) fotografię kandydata w wersji elektronicznej na nośniku (format jpg, 300 DPI wymiar 300 x 375 pikseli, maksymalny rozmiar pliku – 1 MB), fotografia jest konieczna do uzyskania elektronicznej legitymacji studenckiej (w razie problemów z wgraniem zdjęcia prosimy je przesłać na adres e- mail: dziekanat@wsm.klodzko.pl),
6) zaświadczenie lekarza medycyny pracy stwierdzające brak przeciwwskazań do studiowania na wybranym kierunku (skierowanie na badania prosimy odebrać w Dziekanacie),
7) kopię dowodu wniesienia opłaty rekrutacyjnej.

Rekrutacja na studia prowadzone przez WSM w Kłodzku odbywa się na podstawie zapisów prowadzonych elektronicznie w systemie rejestracji online na stronie internetowej Uczelni: www.wsm.klodzko.pl lub osobiście poprzez złożenie dokumentów rekrutacyjnych w Dziekanacie Wyższej Szkoły Medycznej w Kłodzku. Po dokonaniu rejestracji online Kandydaci zobowiązani są do złożenia kompletu wymaganych dokumentów rekrutacyjnych.

Informacja o rekrutacji na studia
oraz rekrutacja cudzoziemców:
tel. +48 74 867 13 02, +48 531 604 500
e- mail: dziekanat@wsm.klodzko.pl

  ZAPRASZAMY NA NASTĘPUJĄCE KIERUNKI STUDIÓW

PIELĘGNIARSTWO Studia stacjonarne pierwszego stopnia (licencjackie)

 

RATOWNICTWO MEDYCZNE Studia stacjonarne/niestacjonarne pierwszego stopnia (licencjackie)

 

KOSMETOLOGIA Studia stacjonarne/niestacjonarne pierwszego stopnia (licencjackie)