Spotkanie z Przedstawicielami Samorządu Studenckiego

W dniu 27 maja 2022 z inicjatywy prodziekana ds. studenckich Tomasza Nowickiego odbyło się spotkanie z przedstawicielkami Samorządu Studenckiego: przewodniczącą – Dominiką Kachel oraz sekretarzem – Oliwią Kasperek.

Podczas spotkania omówiono funkcjonowanie uczelni w czasie pandemii oraz możliwości kształcenia na odległość. Skupiono się na użyciu nowych kanałów komunikacyjnych w celu integracji środowiska akademickiego i przeanalizowano funkcjonowanie najnowszej odsłony strony internetowej Wyższej Szkoły Medycznej w Kłodzku.

W dyskusji nakreślono plan działań Samorządu i określono harmonogram spotkań na najbliższe miesiące.