SAMORZĄD STUDENCKI

SAMORZĄD STUDENCKI
WYŻSZEJ SZKOŁY MEDYCZNEJ W KŁODZKU

Zgodnie z ustawa z dnia 20 lipca 2018 r.- Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (t.j. Dz.U. 2018 poz. 1668 z późn. zm.) samorząd studencki tworzą studenci studiów pierwszego i drugiego stopnia oraz jednolitych studiów magisterskich prowadzonych przez uczelnię.

Samorząd jest prawnym reprezentantem ogółu studentów przed władzami uczelni i jednostkami zewnętrznymi. Samorząd studencki prowadzi na terenie uczelni działalność w zakresie spraw studenckich, w tym socjalno- bytowych i kulturalnych studentów. Reprezentuje studentów na posiedzeniach Senatu. Aktywnie uczestniczy w imprezach, wydarzeniach i akcjach promujących zdrowie i naukę.

Chcesz do nas dołączyć i czynnie brać udział w życiu uczelni, jesteś aktywny, kreatywny? – dołącz od nas!

 

  1. Przewodnicząca – Elwira Żółtańska
  2. Wiceprzewodnicząca – Dominika Kachel
  3. Sekretarz – Dorota Sieroń
  4. Skarbnik – Alicja Hamela
  5. Członkowie:
    Tomasz Cecot
    Tomasz Wojewodzic

@: samorzad@wsm.klodzko.pl

Dominika Kachel

Dominika Kachel

Przewodnicząca
Alicja Hamela

Alicja Hamela

Wiceprzewodnicząca
Oliwia Kasperek

Oliwia Kasperek

Sekretarz
Natalia Wolska

Natalia Wolska

Skarbnik
Tomasz Cecot

Tomasz Cecot

Członek Samorządu Studentów
Tomasz Wojewodzic

Tomasz Wojewodzic

Członek Samorządu Studentów