SAMORZĄD STUDENCKI

SAMORZĄD STUDENCKI
WYŻSZEJ SZKOŁY MEDYCZNEJ W KŁODZKU

Zgodnie z ustawa z dnia 20 lipca 2018 r.- Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (t.j. Dz.U. 2018 poz. 1668 z późn. zm.) samorząd studencki tworzą studenci studiów pierwszego i drugiego stopnia oraz jednolitych studiów magisterskich prowadzonych przez uczelnię.

Samorząd jest prawnym reprezentantem ogółu studentów przed władzami uczelni i jednostkami zewnętrznymi. Samorząd studencki prowadzi na terenie uczelni działalność w zakresie spraw studenckich, w tym socjalno- bytowych i kulturalnych studentów. Reprezentuje studentów na posiedzeniach Senatu. Aktywnie uczestniczy w imprezach, wydarzeniach i akcjach promujących zdrowie i naukę.

Chcesz do nas dołączyć i czynnie brać udział w życiu uczelni, jesteś aktywny, kreatywny? – dołącz od nas!

 

  1. Przewodnicząca – Elwira Żółtańska
  2. Wiceprzewodnicząca – Dominika Kachel
  3. Sekretarz – Dorota Sieroń
  4. Skarbnik – Alicja Hamela
  5. Członkowie:
    Tomasz Cecot
    Tomasz Wojewodzic

@: samorzad@wsm.klodzko.pl

Elwira Żółtańska

Elwira Żółtańska

Przewodniczący
Dominika Kachel

Dominika Kachel

Wiceprzewodniczący
Dorota Sieroń

Dorota Sieroń

Sekretarz
Alicja Hamela

Alicja Hamela

Skarbnik
Tomasz Cecot

Tomasz Cecot

Członek Samorządu Studentów
Tomasz Wojewodzic

Tomasz Wojewodzic

Członek Samorządu Studentów