Publikacja „Misja zawodów medycznych w kształtowaniu bezpieczeństwa zdrowotnego obywateli”

W miesiącu styczniu ukazało się najnowsze wydawnictwo monograficzne Wyższej Szkoły Medycznej w Kłodzku dotyczące problematyki funkcjonowania i organizacji ochrony zdrowia w naszym kraju.

Publikacja „Misja zawodów medycznych w kształtowaniu bezpieczeństwa zdrowotnego obywateli” opracowana pod redakcją Juliusza Jakubaszki, Tomasza Nowickiego i Mateusza Paplickiego stanowi próbę odpowiedzi na pytania, które postawiła przed przedstawicielami środowisk medycznych ich wieloletnia praktyka zawodowa, a także nowa sytuacja pandemii.

Profesor Jakubaszko tłumaczy, że świat medycyny stale poddawany jest ogromnej presji w konfrontacji z szerzącym się zagrożeniem dla społeczeństwa. Nowa sytuacja postawiła szczególne wyzwania tym strukturom ochrony zdrowia, które odpowiadają za ratowanie ludzkiego zdrowia i życia w stanach nagłych zagrożeń. To właśnie medycyna ratunkowa i system ratownictwa medycznego stoją na pierwszej linii frontu walki z pandemią, tworząc swoisty łańcuch przeżycia złożony ze specjalistów szczególnych poziomów kompetencji. Zagrożony pacjent przechodzi kolejno przez ręce dyspozytora medycznego, ratownika medycznego, pielęgniarki triage’owej, pielęgniarki ratunkowej, aż do lekarza medycyny ratunkowej w oddziale ratunkowym. Tylko sprawne współdziałanie i integracja tych profesjonalistów daje szansę na przetrwanie nagłego zagrożenia zdrowotnego, późniejszego leczenia specjalistycznego i sukcesu wyzdrowienia. Zawody te szczególnie cenią sobie pracę ponad podziałami oraz integrację i rozumienie zadań zespołowych. Muszą one być realizowane pomimo licznych utrudnień wynikających m.in. z niedociągnięć organizacyjnych, niedostatków finansowych i braków kadrowych.

Niniejsza monografia przybliża zagadnienia widziane oczami specjalistów o wieloletnim doświadczeniu praktycznym w różnych obszarach nauk medycznych. Mamy nadzieję, że publikacja wpisze się w nurt prowadzonej publicznie dyskusji o kierunkach rozwoju ochrony zdrowia oraz miejsca pracowników jej struktur w zmieniającym się dynamicznie społeczeństwie.

 

Zapraszamy do lektury artykułów ujętych w publikacji!

[pdf-embedder url=”https://wsm.klodzko.pl/wp-content/uploads/2022/01/misja-07-z-okladka.pdf” title=”misja 07 z okladka”]