Psychodietetyka

Cel/Adresaci Wyposażenie słuchaczy w wiedzę i zdobycie umiejętności rozpoznawania chorób dietozależnych w celu udzielania odpowiednich porad z zakresu
właściwego odżywiania jako elementu utrzymania zdrowia i leczenia choroby z wykorzystaniem wiedzy psychologicznej. Uzyskanie uprawnień do prowadzenia własnej poradni. Studia przeznaczone są dla absolwentów szkół wyższych zainteresowanych żywieniem człowieka.
Czas trwania studiów
2 semestry
290 godzin (40 godzin praktyk)
Organizacja studiów Do ustalenia z grupą możliwość kilkudniowego zjazdu 4- 5 dni w czasie ferii/wakacji.
Warunki uzyskania dyplomu Absolutorium z programu kształcenia na podstawie zaliczenia wszystkich przedmiotów i praktyk oraz otrzymanie pozytywnej oceny z egzaminu końcowego.
Cena studiów podyplomowych
1850 zł semestr (możliwość rat)
Osoby prowadzące
Wykwalifikowana kadra dydaktyczna składająca się z nauczycieli akademickich i praktyków.
Uczestnik otrzymuje
Świadectwo Ukończenia Studiów Podyplomowych (zgodnie z ustawą Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce).
Zgłoszenia
Dogodne formy zapisu:

osobiście: 57-300 Kłodzko, ul. Warty 21
telefonicznie: 74 86 71 302
e-mail: studiapodyplomowe@wsm.klodzko.pl

Dodatkowo
W trakcie studiów bezpłatne szkolenie- “Pokolenie XY- nowe wyzwania współczesnej szkoły”.

Możliwość skorzystania z akademickiej bazy noclegowej. Informacje udzielane są w dziekanacie WSM.

DOFINANSOWANIE Istnieje możliwość uzyskania dofinansowania na studia podyplomowe
z Krajowego Funduszu Szkoleniowego (KFS) w Urzędzie Pracy.
Deklarujemy pomoc w pozyskaniu dofinansowania. Informacje udzielane są w dziekanacie WSM.