Psychodietetyka

Psychodietetyka
2 semestry


Czesne : 380 zł miesięcznie


Studenci i Absolwenci Wyższej Szkoły Medycznej w Kłodzku – zniżka 20%

Wrocław
tel: +48 534 553 558
e-mail: wroclaw.podyplomowe@wsm.klodzko.pl

Kłodzko
883 600 886
e-mail: studiapodyplomowe@wsm.klodzko.pl

 

ZAPISZ SIĘ
Cel / Adresaci
Studia podyplomowe medyczne, charakter praktyczny. Psychodietetyka jest  specjalizacją w zakresie dietetyki i psychologii łączącą wiedzę dotyczącą sposobów żywienia z wiedzą o psychice człowieka.Celem studiów jest zapoznanie z problematyką żywienia i odżywiania się dzieci i dorosłych z somatycznymi i psychologicznymi uwarunkowaniami zachowań zdrowotnych oraz metodami wspomagania ich zmiany.

Studenci  zdobędą  wiedzę medyczną z zakresu chorób dietozależnych i fizjologicznych aspektach zmiany zachowań zdrowotnych m.in. w otyłości, cukrzycy, bulimii, anoreksji, miażdżycy, ortoreksji oraz bogatą wiedzę psychologiczną umożliwiającą zrozumienie istoty problemów związanych z odżywianiem i   skutecznym motywowaniem do zmiany. Wiedza z zakresu dietoprofilaktyki i dietoterapii uzupełni zakres programu kształcenia i ułatwi skuteczne motywowanie do zmiany nawyków żywieniowych oraz projektowanie diet i programów edukacyjnych m.in. dla dzieci, młodzieży, osób starszych, kobiet w ciąży. Studia skierowane są do osób posiadających dyplom ukończenia studiów licencjackich lub magisterskich, technologów żywności, dietetyków, psychologów i psychoterapeutów, absolwentów kierunków medycznych, oraz do wszystkich, którzy pragną poszerzyć swoją wiedzę związaną z żywieniem i poradnictwem dietetycznym.

Czas trwania studiów:
2 semestry
270 godzin i mają profil praktyczny
Organizacja studiów: Zjazdy stacjonarne w systemie weekendowym  i zajęcia z wykorzystaniem uczelnianej platformy  e-learningowej.
Warunki uzyskania świadectwa: Egzamin kończący kształcenie podyplomowe.
Cena studiów podyplomowych:
Ilość semestrów:II
Ilość rat: 10
Czesne: 380 zł/miesięcznie.Opłata wpisowa 85 zł płatna na etapie rekrutacji - nie będzie podlegała zwrotowi w przypadku niepodjęcia studiów oraz opłata za wydanie świadectwa 30 zł.

PROMOCJA!

Studenci i Absolwenci Wyższej Szkoły Medycznej w Kłodzku
– zniżka 20%

Osoby prowadzące:
Zajęcia prowadzone będą przez nauczycieli akademickich Wyższej Szkoły Medycznej w Kłodzku.
Uczestnik otrzymuje:
DOKUMENT UKOŃCZENIA: świadectwo ukończenia studiów podyplomowych.
Zgłoszenia:
Dogodne formy zapisu:
Kłodzko:
osobiście:
57-300 Kłodzko, ul. Warty 21
telefonicznie:
74 86 71 302 wew.3,
kom. +48 883 600 886
e-mail: studiapodyplomowe@wsm.klodzko.plWrocław:
osobiście:
50-448 Wrocław, ul. Worcella 25-27
telefonicznie:
kom. +48 534 553 558
e-mail: wroclaw.podyplomowe@wsm.klodzko.pl
Dodatkowo:
Możliwość skorzystania z akademickiej bazy noclegowej.
DOFINANSOWANIE! Informujemy, że istnieje możliwość uzyskania dofinansowania/sfinansowania studiów podyplomowych z Krajowego Funduszu Szkoleniowego w Urzędzie Pracy.

Deklarujemy pomoc w pozyskaniu dofinansowania.

Obowiązuje kolejność zgłoszeń!

ZAPISZ SIĘ