Przygotowanie pedagogiczne

Cel/Adresaci Uzyskanie kwalifikacji do pracy pedagogicznej w charakterze nauczyciela we wszystkich typach szkół i placówek oświatowych i wykładowcy
w uczelniach. Słuchacze zyskują wiedzę z zakresu pedagogiki, psychologii, dydaktyki i umiejętności metodycznych oraz prawa oświatowego. Oprócz przygotowania merytorycznego studia pozwalają na zdobycie umiejętności metodycznych, m.in. prowadzenia zajęć niekonwencjonalnymi metodami nauczania. Zapraszamy absolwentów studiów wyższych I i II stopnia nieposiadających przygotowania pedagogicznego.

Uwaga:
Dodatkowo wprowadzono blok programowy z zakresu zasad udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej.

Czas trwania studiów
3 semestry (przy zwiększonej intensywności nauki)- 1 rok
430 godzin (150 godzin praktyk)
Organizacja studiów Do ustalenia z grupą.
Możliwość kilkudniowego zjazdu 4- 5 dni w czasie ferii/wakacji.
Warunki uzyskania świadectwa Absolutorium z programu kształcenia na podstawie zaliczenia wszystkich przedmiotów i praktyk oraz otrzymanie pozytywnej oceny z egzaminu końcowego.
Cena studiów podyplomowych
1150 zł semestr (możliwość rat)
Osoby prowadzące
Wykwalifikowana kadra dydaktyczna składająca się z nauczycieli akademickich i praktyków.
Uczestnik otrzymuje
Świadectwo Ukończenia Studiów Podyplomowych (zgodnie z ustawą Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce).
Zgłoszenia
Dogodne formy zapisu:

osobiście: 57-300 Kłodzko, ul. Warty 21
telefonicznie: (74) 86 71 302
e-mail: dziekanat@wsm.klodzko.pl; studiapodyplomowe@wsm.klodzko.pl

Dodatkowo
W trakcie studiów bezpłatne szkolenie- “Pokolenie XY- nowe wyzwania współczesnej szkoły”.

Możliwość skorzystania z akademickiej bazy noclegowej. Informacje udzielane są w dziekanacie WSM.

DOFINANSOWANIE Istnieje możliwość uzyskania dofinansowania na studia podyplomowe z Krajowego Funduszu Szkoleniowego (KFS) w Urzędzie Pracy. Deklarujemy pomoc w pozyskaniu dofinansowania. Informacje udzielane są w dziekanacie WSM.