Przygotowanie pedagogiczne. DODATKOWO: zasady udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej

Cel ogólny: Uzyskanie kwalifikacji do pracy pedagogicznej w charakterze nauczyciela we wszystkich typach szkół i placówek
oświatowych i wykładowcy w uczelniach. Słuchacze zostaną wyposażeni w wiedzę z zakresu pedagogiki, psychologii, dydaktyki i umiejętności metodycznych oraz prawa oświatowego. Oprócz przygotowania merytorycznego studia pozwalają na zdobycie umiejętności metodycznych, m. in. prowadzenia zajęć niekonwencjonalnymi metodami nauczania. Dodatkowo wprowadzono blok programowy z zakresu zasad udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej.
Adresaci studiów: Zapraszamy absolwentów studiów wyższych pierwszego i drugiego stopnia nieposiadających przygotowania pedagogicznego.
Czas trwania studiów:
3 semestry(przy zwiększonej intensywności nauki)- 1 rok
430 godzin (w tym 150 godz. praktyk)
Organizacja studiów: Do ustalenia z grupą.
Możliwość kilkudniowego zjazdu 4-5 dni w czasie wakacji
Warunki uzyskania świadectwa: Absolutorium z programu kształcenia na podstawie zaliczenia wszystkich przedmiotów i praktyk oraz otrzymanie pozytywnej oceny z egzaminu końcowego..
Cena studiów podyplomowych:
1150 zł- semestr
Osoby prowadzące:
Wykwalifikowana kadra dydaktyczna składająca się z nauczycieli akademickich i praktyków
Uczestnik otrzymuje:
Świadectwo ukończenia 3 – semestralnych studiów podyplomowych
(zgodnie z Ustawą Prawo o szkolnictwie Wyższym)
Zgłoszenia:
Dogodne formy zapisu:

osobiście: Wrocław, ul. Worcella 25-27
telefonicznie: 534 553 558
e-mail: wroclaw.podyplomowe@wsm.klodzko.pl

Dodatkowo:
Możliwość skorzystania z akademickiej bazy noclegowej.
DOFINANSOWANIE! Informujemy, że istnieje możliwość uzyskania dofinansowania na studia podyplomowe z Krajowego Funduszu Szkoleniowego w Urzędzie Pracy. Deklarujemy pomoc w pozyskaniu dofinansowania.