Podologia

Podologia
2 semestry


Czesne : 540 zł miesięcznie


Studenci i Absolwenci Wyższej Szkoły Medycznej w Kłodzku – zniżka 20%

Infolinia:

883 600 886

tel: 74 86 71 302

e-mail: studiapodyplomowe@wsm.klodzko.pl

 

ZAPISZ SIĘ
Cel / Adresaci
Studia podyplomowe na kierunku Podologia obejmują zagadnienia z zakresu podologii ogólnej, kosmetologicznej i klinicznej. Słuchacze zdobędą nowoczesną wiedzę i umiejętności z zakresu przeprowadzania terapii leczniczych po odbytych zabiegach chirurgicznych oraz wykonywania zabiegów prewencyjnych, zapobiegających operacyjnym interwencjom na stopach. Program studiów zawiera m. in. zagadnienia z zakresu chorób i wad stóp, przeprowadzania terapii podologicznej, wykonywania zabiegów leczniczych oraz korekcyjnych i pielęgnacyjnych.
Studia przygotowują również do prowadzenia terapii manualnej stóp dzieci i dorosłych i podejmowania działań profilaktycznych.
Nasza oferta skierowana jest do studentów lub absolwentów kierunków: Kosmetologia, Fizjoterapia, Pielęgniarstwo, Wychowanie Fizyczne na poziomie przynajmniej licencjackim.
Czas trwania studiów:
2 semestry
270 godzin o mają profil praktyczny
Organizacja studiów: Zjazdy stacjonarne w systemie weekendowym  i zajęcia z wykorzystaniem uczelnianej platformy  e-learningowej.

    Warunki przystąpienia do zajęć praktycznych:

     -  aktualna książeczka sanitarno-epidemiologiczna (ksero)
    -  szczepienie przeciwko żółtaczce typu B (ksero)
     - odpowiedni strój oraz obuwie zamienne

Warunki uzyskania świadectwa: Egzamin kończący kształcenie podyplomowe.
Cena studiów podyplomowych:
Ilość semestrów:II
Ilość rat: 10
Czesne: 540 zł/miesięcznie.Opłata wpisowa płatna na etapie rekrutacji - 250 zł zostanie zaliczona  w poczet czesnego i nie będzie podlegała zwrotowi w przypadku niepodjęcia studiów lub rezygnacji z kształcenia w pierwszym semestrze.

PROMOCJA!

Studenci i Absolwenci Wyższej Szkoły Medycznej w Kłodzku
– zniżka 20%

Osoby prowadzące:
Zajęcia prowadzone będą przez nauczycieli akademickich Wyższej Szkoły Medycznej w Kłodzku.
Uczestnik otrzymuje:
DOKUMENT UKOŃCZENIA: świadectwo ukończenia studiów podyplomowych.
Zgłoszenia:
Dogodne formy zapisu:
osobiście: 57-300 Kłodzko, ul. Warty 21
telefonicznie: 74 86 71 302 wew.3, kom. 883 600 886
e-mail: studiapodyplomowe@wsm.klodzko.pl
Dodatkowo:
Możliwość skorzystania z akademickiej bazy noclegowej.
DOFINANSOWANIE! Informujemy, że istnieje możliwość uzyskania dofinansowania/sfinansowania studiów podyplomowych z Krajowego Funduszu Szkoleniowego w Urzędzie Pracy.

Deklarujemy pomoc w pozyskaniu dofinansowania.

Obowiązuje kolejność zgłoszeń!

ZAPISZ SIĘ