Pedagogika lecznicza z elementami Arteterapii

 

Cel/Adresaci
Studia dają kwalifikacje do edukacji i rewalidacji dzieci oraz młodzieży przewlekle chorych lub z dysfunkcjami narządów ruchu. Przygotowują
do specjalistycznej pracy w placówkach oświatowych, nauczaniu indywidualnym oraz w  jednostkach oświatowych funkcjonujących
w podmiotach leczniczych. Do programu studiów wprowadzono wybrane metody pracy z wykorzystaniem różnorodnych ekspresji twórczych
i środków artystycznych- Arteterapia.Zapraszamy nauczycieli oraz absolwentów studiów magisterskich i licencjackich posiadających przygotowanie pedagogiczne.Jeśli nie posiadacie Państwo przygotowania pedagogicznego możecie je uzyskać w naszej uczelni. Informacja: studia podyplomowe- Przygotowanie pedagogiczne z językiem migowym.
Czas trwania studiów
Studia trwają 2 semestry
(przy zwiększonej intensywności nauki)- 1 rok
290 godzin (120 godzin praktyk)
Organizacja studiów Do ustalenia z grupą.
Możliwość kilkudniowego zjazdu 4- 5 dni w czasie ferii/wakacji.
Warunki uzyskania dyplomu Uzyskanie absolutorium z programu kształcenia na podstawie zaliczenia wszystkich przedmiotów i praktyk oraz otrzymanie pozytywnej oceny z egzaminu końcowego.
Cena studiów podyplomowych
1200 zł semestr (możliwość rat)
Osoby prowadzące
Wykwalifikowana kadra dydaktyczna składająca się z nauczycieli akademickich i praktyków
Uczestnik otrzymuje
Świadectwo Ukończenia Podyplomowych Studiów Kwalifikacyjnych (zgodnie z ustawą Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce).
Zgłoszenia
Dogodne formy zapisu:

osobiście: 57-300 Kłodzko, ul. Warty 21
telefonicznie: (74) 86 71 302
e-mail: studiapodyplomowe@wsm.klodzko.pl

Dodatkowo
W trakcie studiów bezpłatne szkolenie- “Pokolenie XY- nowe wyzwania współczesnej szkoły”.

Możliwość skorzystania z akademickiej bazy noclegowej. Informacje udzielane są w dziekanacie WSM.

DOFINANSOWANIE Informujemy, że istnieje możliwość uzyskania dofinansowania na studia podyplomowe z Krajowego Funduszu Szkoleniowego (KFS) w Urzędzie Pracy. Deklarujemy pomoc w pozyskaniu dofinansowania. Informacje udzielane są w dziekanacie WSM.