Opiekun z żłobku i klubie dziecięcym

Nazwa kursu: Opiekun z żłobku i klubie dziecięcym
Cel / Adresaci
Celem jest uzyskanie uprawnienia do pracy jako wychowawca i opiekun na koloniach, obozach koloniach,
Oraz wszelkiego rodzaju wyjazdach dzieci i młodzieży.
Zapraszamy osoby posiadające wykształcenie średnie
Czas trwania kursu:
36 godzin
Organizacja: Do ustalenia grupą.
Warunki uzyskania dyplomu: Uczestnictwo we wszystkich zajęciach oraz pozytywny wynik z egzaminu sprawdzającego wiedzę i umiejętności zdobyte podczas kursu.
Cena:
300 zł
Uczestnik otrzymuje:
Zaświadczenie ukończenia szkolenia uprawniającego do pracy jako opiekun na koloniach, obozach koloniach, oraz wszelkiego rodzaju wyjazdach dzieci i młodzieży. zgodne z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30 marca 2016r. w sprawie wypoczynku dzieci i młodzieży.
Zgłoszenia:
Dogodne formy zapisu:osobiście: 57-300 Kłodzko, ul. Warty 21
telefonicznie: 730 160 123 lub 74 86 71 302
e-mail: kursy@wsm.klodzko.pl
Dodatkowo:
Możliwość skorzystania z akademickiej bazy noclegowej.
ZAPISZ SIĘ