Neurologopedia

Cel/Adresaci
Studia podnoszą kwalifikacje zawodowe logopedy umożliwiając uzyskanie specjalności neurologicznej. Przygotowują do leczenia zaburzeń mowy wynikających z chorób neurologicznych, czyli diagnostyki, badania i terapii tych zaburzeń zarówno u dzieci, jak i u dorosłych.

Studia kierowane są przede wszystkim do osób posiadających wykształcenie logopedyczne.

Czas trwania studiów
Studia trwają 2 semestry
380 godzin (80 godzin praktyk)
Organizacja studiów Do ustalenia z grupą.
Możliwość kilkudniowego zjazdu 4- 5 dni w czasie ferii/wakacji.
Warunki uzyskania dyplomu Absolutorium z programu kształcenia
na podstawie zaliczenia wszystkich przedmiotów
i praktyk oraz otrzymanie pozytywnej oceny
z egzaminu końcowego.
Cena studiów podyplomowych
1325 zł semestr (możliwość rat)
Osoby prowadzące
Wykwalifikowana kadra dydaktyczna składająca się z nauczycieli akademickich i praktyków.
Uczestnik otrzymuje
Świadectwo Ukończenia Studiów Podyplomowych (zgodnie z ustawą Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce).
Zgłoszenia
Dogodne formy zapisu:

osobiście: 57-300 Kłodzko, ul. Warty 21
telefonicznie: (74) 86 71 302
e-mail: dziekanat@wsm.klodzko.pl; studiapodyplomowe@wsm.klodzko.pl

Dodatkowo
W trakcie studiów bezpłatne szkolenie- “Pokolenie XY- nowe wyzwania współczesnej szkoły”.

Możliwość skorzystania z akademickiej bazy noclegowej na terenie miasta Kłodzka. Informacje udzielane są w dziekanacie WSM.

DOFINANSOWANIE Istnieje możliwość uzyskania dofinansowania na studia podyplomowe
z Krajowego Funduszu Szkoleniowego (KFS) w Urzędzie Pracy. Deklarujemy pomoc w pozyskaniu dofinansowania. Informacje udzielane są w dziekanacie WSM.