Medyczny trener osobisty

Medyczny trener osobisty
2 semestry


Czesne : 430 zł miesięcznie


Studenci i Absolwenci Wyższej Szkoły Medycznej w Kłodzku – zniżka 20%

Wrocław
tel: +48 534 553 558
e-mail: wroclaw.podyplomowe@wsm.klodzko.pl

Kłodzko
tel: +48 883 600 886
e-mail: studiapodyplomowe@wsm.klodzko.pl

 

ZAPISZ SIĘ
Cel / Adresaci
Studia podyplomowe medyczne, charakter praktyczny. Medyczno-sportowy program studiów oprócz przygotowywania do profesjonalnej opieki trenerskiej wyposaża uczestnika w wiedzę i umiejętności  z zakresu: medycyny, sportu profesjonalnego, rehabilitacji oraz coachingu. Studia wyposażą w wiedzę i umiejętności praktyczne z zakresu diagnostyki, metod oraz form treningowych, planowania treningu terapeutycznego dla osób, podejmujących aktywność fizyczną po przebytym urazie lub przewlekłej kontuzji.
Absolwent zdobędzie wiadomości i umiejętności praktyczne w zakresie anatomii palpacyjnej i metod przywracania równowagi mięśniowo-powięziowej, treningu mobilizacyjnego dla osób uprawiających sport zarówno zawodowo jaki i amatorsko.
Program studiów  przygotowuje również do prowadzenia treningu zdrowotnego, który zakłada poprawę sprawności ruchowej i jednocześnie przeciwdziała chorobom cywilizacyjnym m. in. chorobom układu krążenia w tym  przede wszystkim zawałowi serca, osteoporozie, otyłości.Studia podyplomowe skierowane są do trenerów personalnych oraz instruktorów fitness/ rekreacji ruchowej, absolwentów studiów wyższych (licencjackich lub magisterskich) kierunków medycznych, wychowania fizycznego, turystyki i rekreacji, fizjoterapii, zdrowia publicznego, dietetyków, kosmetologów oraz osób pragnących poszerzyć swoją wiedzę i umiejętności z zakresu profesjonalnie prowadzonej aktywności ruchowej.
Czas trwania studiów:
2 semestry
270 godzin i mają profil praktyczny
Organizacja studiów: Zjazdy stacjonarne w systemie weekendowym  i zajęcia z wykorzystaniem uczelnianej platformy  e-learningowej.
Warunki uzyskania świadectwa: Egzamin kończący kształcenie podyplomowe.
Cena studiów podyplomowych:
Ilość semestrów:II
Ilość rat: 10
Czesne: 430 zł/miesięcznie.

Opłata wpisowa 85 zł płatna na etapie rekrutacji - nie będzie podlegała zwrotowi w przypadku niepodjęcia studiów oraz opłata za wydanie świadectwa 30 zł.

PROMOCJA!

Studenci i Absolwenci Wyższej Szkoły Medycznej w Kłodzku
– zniżka 20%

Osoby prowadzące:
Zajęcia prowadzone będą przez nauczycieli akademickich Wyższej Szkoły Medycznej w Kłodzku.
Uczestnik otrzymuje:
DOKUMENT UKOŃCZENIA: świadectwo ukończenia studiów podyplomowych.
Zgłoszenia:
Dogodne formy zapisu:
Kłodzko:
osobiście:
57-300 Kłodzko, ul. Warty 21
telefonicznie:
74 86 71 302 wew.3,
kom. +48 883 600 886
e-mail: studiapodyplomowe@wsm.klodzko.plWrocław:
osobiście:
50-448 Wrocław, ul. Worcella 25-27
telefonicznie:
kom. +48 534 553 558
e-mail: wroclaw.podyplomowe@wsm.klodzko.pl
Dodatkowo:
Możliwość skorzystania z akademickiej bazy noclegowej.
DOFINANSOWANIE! Informujemy, że istnieje możliwość uzyskania dofinansowania/sfinansowania studiów podyplomowych z Krajowego Funduszu Szkoleniowego w Urzędzie Pracy.

Deklarujemy pomoc w pozyskaniu dofinansowania.

Obowiązuje kolejność zgłoszeń!

ZAPISZ SIĘ