Logopedia i wczesne wspomaganie rozwoju mowy

Cel / Adresaci
Studia przygotowują do diagnozowania wad i zaburzeń mowy
oraz opracowania programu terapii i sposobów jego realizacji.
Absolwent będzie mógł się zajmować również treningiem dykcji oraz wymowy osób bez zaburzeń logopedycznych.
Zapraszamy: nauczycieli, absolwentów studiów
humanistycznych, psychologów, lekarzy, dyplomowane
pielęgniarki
Czas trwania studiów:
Studia trwają 4 semestry
670 godzin (w tym 200 godz. praktyk)
Organizacja studiów: Do ustalenia z grupą.
Możliwość kilkudniowego zjazdu 4-5 dni w czasie wakacji
Warunki uzyskania świadectwa: Absolutorium z programu kształcenia na podstawie zaliczenia wszystkich przedmiotów i praktyk oraz otrzymanie pozytywnej oceny z egzaminu końcowego.
Cena studiów podyplomowych:
1350 zł semestr (możliwość rat)
Osoby prowadzące:
Wykwalifikowana kadra dydaktyczna składająca się z nauczycieli akademickich i praktyków
Uczestnik otrzymuje:
Świadectwo ukończenia studiów podyplomowych
(zgodnie z Ustawą Prawo o szkolnictwie Wyższym)
Zgłoszenia:
Dogodne formy zapisu:

osobiście: Wrocław, ul. Worcella 25-27
telefonicznie: 534 553 558
e-mail: wroclaw.podyplomowe@wsm.klodzko.pl

Dodatkowo:
Możliwość skorzystania z akademickiej bazy noclegowej.
DOFINANSOWANIE! Informujemy, że istnieje możliwość uzyskania dofinansowania na studia podyplomowe z Krajowego Funduszu Szkoleniowego w Urzędzie Pracy. Deklarujemy pomoc
w pozyskaniu dofinansowania