KURS KWALIFIKOWANEJ PIERWSZEJ POMOCY

Nazwa kursu szkolenia: KURS KWALIFIKOWANEJ PIERWSZEJ POMOCY
Adresaci kursu/szkolenia: Osoby zatrudnione lub pełniące służbę w jednostkach współpracujących z systemem
(m.in. WOPR, GOPR, PSP, OSP, Straż Miejska, Straż Graniczna, Policja)
Cel ogólny kursu/szkolenia: Uzyskanie tytułu „RATOWNIKA” oraz zaświadczenia o ukończeniu kursu w zakresie kwalifikowanej pierwszej pomocy
Termin kursu/szkolenia: trwa nabór
Program kursu:
Część teoretyczna i praktyczna:

  • 25 godzin zajęć teoretycznych
  • 41 godzin zajęć praktycznych

Kurs KPP prowadzony jest zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 19 marca 2007 r. w sprawie kursu w zakresie kwalifikowanej pierwszej pomocy (Dz.U.2021.411 t.j.), przygotowanego na podstawie art.13 ust. 8 ustawy z dnia 8 września o Państwowym Ratownictwie Medycznym.

Liczba godzin:
66 godzin
Cena kursu:
Cena kursu pełnego: 1050 zł – przy zgłoszeniu większej ilości uczestników istnieje możliwość negocjacji ceny

Cena recertyfikacja: 450 zł – przy zgłoszeniu większej ilości uczestników istnieje możliwość negocjacji ceny

Osoby prowadzące:
Ratownicy medyczni – wykładowcy i instruktorzy Wyższej Szkoły Medycznej w Kłodzku
Uczestnik otrzymuje:
  • Zaświadczenie o ukończeniu kursu
  • Pełne materiały dydaktyczne z kursu
Zgłoszenia:
Dogodne formy zapisu:

osobiście: 57-300 Kłodzko, ul. Warty 21
telefonicznie: +48 730 160 123 | 74 86 71 302
e-mail: kursy@wsm.klodzko.pl
e-mail: szkolenia@wsm.klodzko.pl

ZAPISZ SIĘ