KURS JĘZYKA CZESKIEGO OD PODSTAW

Nazwa kursu szkolenia: KURS JĘZYKA CZESKIEGO OD PODSTAW
(dla zainteresowanych rozszerzony o słownictwo branżowe np. handlowe, medyczne, ogólno-fabryczne itp.)
Adresaci kursu/szkolenia: Osoby dorosłe (skończone 18 lat), zainteresowane nauką języka czeskiego.
Cel ogólny kursu/szkolenia: Uzyskanie umiejętności posługiwania się językiem czeskim na poziomie A1/A2
Termin kursu/szkolenia: trwa nabór
Program kursu/szkolenia:
Zajęcia teoretyczne i ćwiczenia
Liczba godzin:
50 godzin lekcyjnych (zajęcia odbywać się będą w piątki popołudniu oraz w soboty)
Cena kursu:
1100 zł podstawowy,

1350 zł rozszerzony o słownictwo branżowe

Osoby prowadzące:
mgr Joanna Golak-Cincio – (absolwentka filologii czeskiej PWSZ w Nysie i Uniwersytetu Wrocławskiego oraz handlu zagranicznego na Uniwersytecie Ekonomicznym we Wrocławiu, na co dzień wykorzystująca język czeski w pracy)
Uczestnik otrzymuje:
Certyfikat
Materiały dydaktyczne
Zgłoszenia:
Dogodne formy zapisu:

osobiście: 57-300 Kłodzko, ul. Okrzei 8
telefonicznie: 74 86 71 302
e-mail: dziekanat@wsm.klodzko.pl