KURS DOSKONALĄCY dla RATOWNIKÓW MEDYCZNYCH

Nazwa kursu szkolenia: KURS DOSKONALĄCY dla RATOWNIKÓW MEDYCZNYCH
Adresaci kursu/szkolenia: W kursie mogą uczestniczyć ratownicy medyczni spełniający warunki zawarte w art. 10 Ustawy z dn. 8 września 2006 r. o Państwowym Ratownictwie Medycznym (Dz. U. nr 191, poz. 1410 z późn. zm.) oraz są osobami zatrudnionymi na podstawie umowy o pracę lub umowy cywilnoprawnej.

Za uczestnictwo oraz zaliczenie kursu doskonalącego przysługuje liczba 120 punktów edukacyjnych.

Cel ogólny kursu/szkolenia: Kurs doskonalący w ramach doskonalenia zawodowego ratowników medycznych ma na celu pogłębienie i aktualizację wiedzy i umiejętności z zakresu medycyny ratunkowej i organizacji systemu ratownictwa medycznego niezbędnych do wykonywania zadań ratownika medycznego.

Posiadamy akredytację Centrum Medycznego Kształcenia Podyplomowego w Warszawie – nr wpisu 144/2020

Termin kursu/szkolenia: trwa nabór
Program kursu:
Zgodny z § 4 Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 2 października 2017 r. w sprawie doskonalenia zawodowego ratowników medycznych (Dz. U. 2017, poz. 1884)
Liczba godzin:
Kurs trwa 48  godzin  dydaktycznych  (1  godzina  =  45 min.) realizowanych w ciągu 6 dni (nie więcej niż 8 godzin zajęć dziennie). Kurs doskonalący może być realizowany w jednym bloku (6 dni) lub może być podzielony na części (2 dni + 4 dni; 3 dni + 3 dni; 2 dni + 2 dni + 2 dni) jednakże cały program kursu doskonalącego musi zostać zrealizowany w ciągu 30 dni od dnia rozpoczęcia kursu.
Cena kursu:
Cena kursu uzależniona jest od liczebności grupy.

Możliwość realizacji na zlecenie placówki – cena ustalana jest indywidualnie

Istnieje możliwość uzyskania dofinansowania do kursu w wysokości 80 lub 100 %

Osoby prowadzące:
Kadra wskazana do prowadzenia szkolenia została pozytywnie zweryfikowana przez  CMKP w Warszawie.
Uczestnik otrzymuje:
  • Zaświadczenie o ukończeniu kursu
  • Pełne materiały dydaktyczne z kursu
Zgłoszenia:
Dogodne formy zapisu:

osobiście: 57-300 Kłodzko, ul. Warty 21
telefonicznie: +48 730 160 123 | 74 86 71 302
e-mail: kursy@wsm.klodzko.pl
e-mail: szkolenia@wsm.klodzko.pl

ZAPISZ SIĘ

 

POBIERZ FORMULARZ:

Formularz KDRM – docx
Formularz KDRM – pdf