Język niemiecki zawodowy dla opiekunów osób starszych

Nazwa kursu szkolenia: JĘZYK NIEMIECKI ZAWODOWY DLA OPIEKUNÓW OSÓB STARSZYCH
Adresaci kursu/szkolenia: Osoby dorosłe zainteresowane nauką języka niemieckiego od podstaw

Uczestnikami kursu mogą być wszystkie osoby zainteresowane nauką podstaw języka niemieckiego, którego znajomość jest niezbędna do pracy poza granicami w charakterze opiekuna osób starszych.

Cel ogólny kursu/szkolenia: Posługiwanie się językiem niemieckim w sytuacjach życia codziennego podczas opieki nad osobami starszymi.
Termin kursu/szkolenia: trwa nabór
Opis kursu/szkolenia:
  • stworzenie podstaw języka niemieckiego, w zakresie słownictwa i niezbędnych struktur gramatycznych, umożliwiających porozumiewanie się w codziennych sytuacjach życiowych oraz pomocnych przy wykonywaniu pracy związanej z opieką nad osobą starszą,
  • nabycie umiejętności przekazywania i pozyskiwania informacji za pomocą języka niemieckiego na temat spraw codziennych,
  • zrozumienie prostych sytuacji komunikacyjnych, prostych wypowiedzi,
  • umiejętność zadawania prostych pytań i udzielania prostych odpowiedzi,
  • formułowanie prostych wypowiedzi związanych z życiem codziennym,
  • umiejętność czytania i pisania prostych tekstów, napisów, ogłoszeń, informacji, formularzy, kwestionariuszy.
Metody prowadzenia zajęć:
metoda komunikacyjna (nacisk kładzie się na to , aby słuchacz potrafił się porozumieć w różnych sytuacjach życia codziennego. Na zajęciach aranżuje się scenki , w których uczniowie odgrywają różne role. Wykorzystuje się obszerne zasoby oryginalnych materiałów słuchanych, teksty w oryginale, konwersacyjne spotkania tematyczne – w miłej atmosferze i bez stresu. Stosuje się tzw. task-based learning, gdzie uczącemu się stawia się zadania charakterystyczne dla prawdziwych sytuacji życiowych, w których musi się on posługiwać językiem obcym w celu znalezienia określonego rozwiązania).
Liczba godzin:
80 godzin
Cena kursu:
850 zł
Osoby prowadzące:
mgr Katarzyna Satława – absolwentka filologii germańskiej na Uniwersytecie Wrocławskim, nauczycielka z 22-letnim stażem pracy w szkole ponadgimnazjalnej. Posiada także doświadczenie w pracy ze studentami i osobami dorosłymi
Uczestnik otrzymuje:
Po ukończeniu szkolenia i zdaniu egzaminu wewnętrznego przed komisją powołaną przez organizatora szkolenia słuchacz otrzymuje zaświadczenie ukończenia kursu.
Zgłoszenia:
Dogodne formy zapisu:

osobiście: 57-300 Kłodzko, ul. Okrzei 8
telefonicznie: 74 86 71 302
e-mail: dziekanat@wsm.klodzko.pl