Jakie sprawy załatwisz w dziekanacie Wyższej Szkoły Medycznej w Kłodzku?

Dziekanat dla Studenta to jedno z najważniejszych miejsc na Uczelni. To właśnie tam możesz załatwić wszystkie sprawy związane z nauką: otrzymasz zaświadczenie o statusie studenta, przedłużysz ważność legitymacji lub dopełnisz formalności, związanych z tokiem studiów.

Dziekanat Wyższej Szkoły Medycznej w Klodzku znajduję się przy ul. Objazdowej 5. Czekają tam na Was zawsze uśmiechnięte i pomocne Panie tj. kierownik dziekanatu Magdalena Zontek i jej zastępca Sandra Wojtowicz.

Przypominamy, że do końca tygodnia w WSM w Kłodzku trwa rekrutacja uzupełniająca. Podanie o przyjęcie na studia możesz złożyć w naszym dziekanacie.

Zadzwoń pod numer 74 867 13 02 i dowiedz się więcej!