Inauguracja roku akademickiego 2018/19

Gaudeamus Igitur! – Radujmy się więc!

Inauguracja roku akademickiego 2018/19

Październik jest miesiącem w którym studenci całego świata rozpoczynają naukę. Jako kłodzczanin, mieszkaniec Ziemi Kłodzkiej z dumą podchodzę do faktu, że jak na stolicę naszego powiatu przystało, możemy się pochwalić własną uczelnią wyższą!
W czwartek, 25 października, słowa zaszczytnego „Gaudeamusa” rozbrzmiały w XVII wiecznej auli im. Arnoszta z Pardubic. Kolejny już raz, uświetniono w ten sposób, nowy rok akademicki. Uroczystość odbyła się przy udziale wielu dostojnych gości, znamienitej kadry naukowej jak i rzecz jasna wspaniałych studentów!!

Ziemię Kłodzką, nawiązując do historii, często nazywa się Turystycznym Hrabstwem Sudetów. Okazuje się, że nie tylko turystyka jest naszym atutem, staje się nim również edukacja. Wyższa Szkoła Medyczna, bo o niej mowa, powstała stosunkowo niedawno. Niemniej jednak przez zaledwie cztery lata działalności, udało się zwiększyć liczbę studentów z 30 do 368 osób! Tak radykalny postęp, świadczy o jakości kształcenia. W ofercie są również studia podyplomowe na które w tym roku zapisało się już 130 słuchaczy, a świadectwa ukończenia tychże studiów, otrzymało dotychczas 198 absolwentów!
Kadrę naukową wzbogacili kolejni wybitni profesorowie i doktorzy Prof. zw. dr hab. n. med. Maria Iwona Kątnik- Prastowska – Prorektor ds. Kształcenia; Dr inż. n. rolniczych Marzena Zołoteńka- Synowiec – Pani doktor rozpoczyna pełnienie funkcji Prodziekana ds. kształcenia; Dr n. med. Ignacy Einhorn – Pan doktor rozpoczyna pełnienie funkcji prodziekana ds. współpracy z interesariuszami zewnętrznymi; Prof. dr hab. n. med. Juliusz Jakubaszko – wybitny anestezjolog, były konsultant ds. ratownictwa medycznego.

Prekursor medycyny ratunkowej, członek zarządu Światowej Federacji Medycyny Ratunkowej; Prof. nadzw. dr. hab. n. med. Jana Szczegielniak – specjalista fizjoterapii oraz rehabilitacji ruchowej. Konsultant krajowy w dziedzinie fizjoterapii. Prof. dr hab. Mariusz Migała- wybitny fizjoterapeutę długoletni pracownik naukowo-dydaktyczny, który został wybrany przez Senat Uczelni do pełnienia funkcji Kierownik studiów magisterskich fizjoterapia.

Sukces był możliwy za sprawą założycielek uczelni. Ich świadomości potrzeb dzisiejszego rynku i adekwatnego skorelowania oferty z oczekiwaniami słuchaczy. Dzięki staraniom i uporowi, udało się pozyskać wspaniałą kadrę naukową i coraz większe grono studentów, a tym samym nasza mała ojczyzna, trwale wpisuje się na mapę edukacji wyższej w Polsce.

Z wyrazami szacunku,
mgr Tomasz Hrachowina
Dyrektor Biura Promocji
Wyższej Szkoły Medycznej w Kłodzku