Holistyczne usprawnianie narządu ruchu. Sensomotoryczna interdyscyplinarność w terapii ręki (we Wrocławiu)

Nazwa szkolenia: Holistyczne usprawnianie narządu ruchu.
Sensomotoryczna interdyscyplinarność w terapii ręki (we Wrocławiu)
Opis
Program szkolenia:
1. Zacznijmy od początku… – prenatalne uwarunkowania prawidłowego rozwoju ruchowego.
2. Przebieg, uwarunkowania i czynniki ryzyka rozwojowego okresu prenatalnego i postnatalnego – na podstawie najnowszych badań
3. Pacjent neonatologiczny – wyzwania i znaczenie terapeutyczne (wczesna interwencja dla prawidłowego rozwoju i stymulacji)
4. Ontogeneza w pierwszym roku życia kluczem do prawidłowego rozwoju funkcjonalnego.
5. Różne profile rozwojowe – różnice w diagnostyce i postrzeganiu pacjenta
6. Ocena rozwoju psychoruchowego pacjenta w wieku 0-12 miesięcy. Rozwój zmysłów, integracja sensoryczna, profile rozwojowe.
7. Nauka przez zabawę – neurofizjologia i uwarunkowania biomedyczne.
8. Narzędzia i techniki ułatwiające pracę diagnosty.
9. Diagnostyka nieprawidłowości w zakresie regulacji (nadmierny płacz i niepokój, problemy ze snem i karmieniem),
10. Podstawy wsparcia terapeutycznego rodziców dzieci z zaburzeniami regulacji (nadmierny płacz, niepokój, problemy z karmieniem, zaburzenia snu)
11. Objawy niepokojące w rozwoju dziecka: od obawy do dysfunkcji. Jak rozmawiać z rodzicami zatroskanymi o rozwój dziecka? Kiedy do terapeuty i na terapię?
12. Praca z pacjentem z obniżonym napięciem mięśniowym.
13. Praca z pacjentem wymagającym wsparcia terapeutycznego i z dysfunkcjami genetyczno-metabolicznymi.
14. Anatomia i fizjologia ze szczególnym uwzględnieniem kończyn dolnych (mięśnie, przyczep początkowy i końcowy).
15. Testy funkcjonalne.
16. Wykorzystanie testów MACS i Gross Motor.
17. Odruch dłoniowo-chwytny i inne: diagnoza i ćwiczenia.
18. Podstawowe struktury OUN zaangażowane w procesy percepcji zmysłowej i Integracji Sensorycznej w odniesieniu do małej motoryki.
19. Dysfunkcje procesów Integracji Sensorycznej i wpływ na rozwój manualny oraz grafomotoryczny.
20. Analiza indywidualnego stylu pracy z dzieckiem.
21. Zasady wprowadzanie umiejętności samoobsługowych.
22. Omówienie zasad konstruowania programu terapii.
23. Analiza wybranych pomocy pod katem oceny ich efektywności w usprawnianiu małej motoryki.
24. Prezentacja wybranych metod i technik wykorzystywanych w terapii ręki (elementy metody NDT-Bobath, SI, terapii manualnej, masażu Shantala, masażu klasycznego).
25. Zakończenie z podsumowaniem, wnioski, pytania, dyskusja.
Uczestnik otrzymuje: Certyfikat
Czas trwania: Termin: 14-15.09.2019 r.
Osoby prowadzące:
Dr. n zdr Marta Wawrzynów
Cena szkolenia: 667 zł za osobę (500 zł dla absolwentów WSM i CSP)
Zgłoszenia:
Dogodne formy zapisu:

osobiście: Wrocław, ul. Worcella 25-27
telefonicznie: 534 553 558
e-mail: wroclaw.podyplomowe@wsm.klodzko.pl