Fizjoterapia studia magisterskie

Fizjoterapia
studia jednolite magisterskie 5-letnie

 

O kierunku FizjoterapiaRekrutacja krok po krokuOrganizacja StudiówCzesneStypendia i zniżkiZajęcia praktycznePraktyki zawodoweWykaz przedmiotów

Twoje Zdrowie Naszą Pasją

Fizjoterapia – zawód, który ciągle zaskakuje, wymaga i uczy pokory. Na naszej Uczelni nauczysz się jak pomagać potrzebującym w trudnych chwilach z bólem, w cierpieniu i niepełnosprawności

Fizjoterapia należy do dynamicznie rozwijających się dziedzin współczesnej medycyny. Na tym kierunku studenci zdobywają wiedzę z zakresu nauk medycznych, o zdrowiu i o kulturze fizycznej, społecznych. Ponadto zdobędą umiejętność praktycznego zastosowania metod kinezyterapii, masażu, fizykoterapii i fizjoterapii klinicznej.

Dzięki studiowaniu na kierunku Fizjoterapia nauczysz się jak prawidłowo kształtować, podtrzymywać i przywracać funkcje ruchowe osobom chorym oraz niepełnosprawnym. Ponadto zdobędziesz wiedzę jak usuwać dolegliwości towarzyszące chorobie oraz jak zapobiegać jej postępowi i nieoczekiwanym nawrotom.

Nauka na tym kierunku obejmuje zajęcia praktyczne oraz praktyki zawodowe.

Do potencjalnych miejsc pracy można zaliczyć:

 • szpitale, kliniki, hospicja,
 • domy opieki i domy dziecka,
 • gabinety odnowy biologicznej,
 • szkolnictwo,
 • gabinety rehabilitacji/fizjoterapii,
 • ośrodki rehabilitacyjne,
 • oddziały rehabilitacji ,
 • przychodnie rehabilitacyjne ,
 • sanatoria i uzdrowiska,
 • podmioty gospodarcze i placówki sportowe prowadzące działalność w zakresie promocji zdrowia (siłownie, hotele, ośrodki typu SPA &Wellness, kluby sportowe),
 • poradnie i zakłady pracy chronionej,
 • placówki prowadzące działalność w zakresie sportu niepełnosprawnych,
 • własna praktyka w warunkach nieklinicznych.

 

Współcześnie fizjoterapeuta oprócz świadczenia usług leczniczych zajmuje się również profilaktyką. Obecnie modny zdrowy styl życia, rosnąca długość życia oraz spadek przyrostu naturalnego powodują, iż zawód fizjoterapeuty jest bardzo pożądany na rynku pracy.

Absolwenci kierunku Fizjoterapia mają dużo możliwości dalszego rozwoju
oraz pogłębiania swojej wiedzy m. in. poprzez uczestnictwo w różnego rodzaju szkoleniach lub kursach. Absolwent przygotowany jest do podjęcia studiów trzeciego stopnia.

Rekrutacja na studia I stopnia jest ciągła. Decyduje kolejność zgłoszeń. Nie przeprowadzamy egzaminów wstępnych.

Nabór na rok akademicki 2018/2019 rozpoczęty!

 

KROK 1:
Wybrać kierunek kształcenia, który Cię interesuje.

W naszej szerokiej ofercie na pewno znajdziesz coś dla siebie.

 

KROK 2:
Jeśli masz pytania

przyjdź do nas: 57-300 Kłodzko, ul. Okrzei 8 (pokój 102)
napisz do nas dziekanat@wsm.klodzko.pl
lub zadzwoń 748671302

 

KROK 3:
Przyjdź do biura rekrutacyjnego złożyć komplet dokumentów

Osoba ubiegająca się o przyjęcie na studia I stopnia składa w biurze rekrutacyjnym następujące dokumenty:

a) podanie o przyjęcie na studia I stopnia na obowiązującym formularzu.

b) ankietę osobową (studia I stopnia) na obowiązującym formularzu,

c) odpis dyplomu ukończenia studiów wyższych lub kserokopie dyplomu poświadczone przez jednostkę przyjmującą dokumenty

d) orzeczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do podjęcia nauki na studiach,

e) cztery aktualne i podpisane fotografie o wymiarach: 35×45 mm,

f) dowód uiszczenia opłaty za postępowanie rekrutacyjne.
Nr konta bankowego: 06 1090 2327 0000 0001 3022 1138
Odbiorca:
Wyższa Szkoła Medyczna w Kłodzku,
57-300 Kłodzko, ul. Okrzei 8 ,
Tytuł:imię i nazwisko, rodzaj uiszczanej opłaty oraz kierunek
<Anna Nowak, opłata rekrutacyjna, ratownictwo medyczne)
Kwota: 85zł

KROK 4:
Jeśli spełniłeś wszystkie kryteria o przyjęciu na studia.

Powiadomimy Cię o spotkaniu organizacyjnym i zaprosimy do odebraniu decyzji o przyjęciu.

KROK 5:
Jeśli nie spełniłeś wszystkich kryteriów o przyjęciu na studia.

Komisja rekrutacyjna stwierdziła braki w dokumentacji będziesz miał szanse do uzupełnienia w ciągu 14 dni.

KROK 6:
Przyjmij gratulacje o przyjęciu na studia.

Studia magisterskie jednolite 5 letnie

Czas trwania: 5 lata (rozpoczęcie kształcenia październik)

Forma studiów:

 • Stacjonarna (poniedziałek-piątek)
 • Niestacjonarna (co 2 tygodnie-sobota, niedziela)

 

Studia składają się w 50 % z zajęć praktycznych.
Wszystkie zajęcia są prowadzone w Kłodzku w specjalnych dostosowanych salach dydaktycznych

Praktyki zawodowe prowadzone są w ośrodkach rehabilitacyjnych na terenie całego powiatu kłodzkiego. Uczelnia posiada liczne umowy i porozumienia z podmiotami, dzięki którym Studenci w trakcie studiów nabywają aktualną wiedzę i praktykę, z jaką będą mieli styczność w swojej pracy zawodowej.

 

To od Państwa zależy jaką opcję wpłaty czesnego wybierzecie

12 rat 10 rat 2 raty 1 rata wpisowe
605 zł 720 zł 3550 zł 6990 zł 85 zł

Przy wpłacie jednorazowej oszczędzacie Państwo aż 270 zł

 

Nr konta bankowego:
08 1090 2327 0000 0001 3581 9942
Odbiorca:
Wyższa Szkoła Medyczna w Kłodzku,
57-300 Kłodzko, ul. Okrzei 8 ,
Tytuł:
Imię i nazwisko, rodzaj uiszczanej opłaty oraz kierunek
<Anna Nowak, opłata rekrutacyjna, pielęgniarstwo)
Kwota: 85

 

W naszej uczelni wprowadziliśmy pakiety zniżek:

PAKIET ABSOLWENCKI:

– jeśli studiujecie lub studiowaliście na WSM w Kłodzku to przysługuje Państwu 10 % zniżki na kolejny kierunek.

– jeśli skończyliście Państwo kierunek medyczny w szkole policealnej przysługuje Państwu 5 % zniżki

 

PAKIET RODZINNY:

– jeśli ktoś z bliskiej rodziny (w pierwszej linii pokrewieństwa) studiuje na uczelni przysługuje Państwu 5% zniżki i 5% spokrewnionemu przez pierwszy semestr studiów.

Pakietów nie łączymy.

Strona w przygotowaniu

Zajęcia praktyczne odbywają się w specjalnie dostosowanych salach dydaktycznych oraz w ośrodkach rehabilitacyjnych.

Na uczelni studenci mają do dyspozycji najpotrzebniejsze przybory potrzebne do pomiarów i prowadzenia ćwiczeń indywidualnych oraz grupowych. Studenci korzystają także ze sprzętu fizykoterapeutycznego do wykonywania m.in. zabiegów z zakresu elektrolecznictwa, światłolecznictwa, magnoterapii czy terapii ultradźwiękowej.

Główną zaletą zajęć prowadzonych w ośrodkach rehabilitacyjnych jest kontakt z pacjentem. Studenci swoją zdobytą wiedzę na uczelni wykorzystują jeszcze w czasie trwania nauki w pracy z chorym i potrzebującym człowiekiem. Zajęcia w placówkach rehabilitacyjnych wspomagane wiedzą prowadzących i wskazówkami doświadczonych rehabilitantów są niezbędnym elementem nauki kolejnych pokoleń fizjoterapeutów.

 

Praktyki zawodowe prowadzone są:

 • w Specjalistycznym Centrum Medycznym w Polanicy Zdrój
 • w przychodniach rehabilitacyjnych na terenie powiatu kłodzkiego
 • w uzdrowiskach i sanatoriach na terenie powiatu kłodzkiego

Praktyki zawodowe są koniecznym elementem na studiach Fizjoterapii.

Wyższa Szkoła Medyczna w Kłodzku zapewnia różnorodne placówki, na których student zapozna się z realnymi możliwościami pracy z pacjentami zarówno ambulatoryjnymi jak i przebywającymi na oddziale rehabilitacyjnym. Zdobyta wiedza w toku studiów pozwoli absolwentom naszej Uczelni rozpocząć pracę w każdych warunkach rynku pracy we współczesnej Fizjoterapii.

 

Anatomia (anatomia prawidłowa, funkcjonalna, rentgenowska, palpacyjna)
Biologia medyczna
Genetyka
Biochemia
Fizjologia (fizjologia ogólna, fizjologia wysiłku fizycznego, fizjologia bólu, diagnostyka fizjologiczna)
Farmakologia w fizjoterapii
Biofizyka
Biomechanika (biomechanika stosowana i ergonomia, biomechanika kliniczna)
Kinezjologia
Patologia ogólna
Pierwsza pomoc
Język obcy do wyboru (poziom B2+)
Wychowanie fizyczne
Psychologia (psychologia ogólna, psychologia kliniczna, psychoterapia, komunikacja interpersonalna)
Pedagogika (pedagogika ogólna, pedagogika specjalna)
Dydaktyka fizjoterapii
Socjologia (socjologia ogólna, socjologia niepełnosprawności)
Podstawy prawa (prawa własności intelektualnej, prawa medycznego, prawa cywilnego, prawa pracy)
Zdrowie publiczne
Demografia i epidemiologia
Metodologia badań naukowych, statystyka i technologie informacyjne
Ekonomia i systemy ochrony zdrowia
Zarządzanie i marketing
Filozofia
Bioetyka
Historia rehabilitacji
Fizjoterapia ogólna
Kształcenie ruchowe i metodyka nauczania ruchu
Kinezyterapia
Terapia manualna
Medycyna fizykalna (fizykoterapia, balneoklimatologia, odnowa biologiczna)
Masaż
Metody specjalne fizjoterapii
Adaptowana aktywność fizyczna i sport osób z niepełnosprawnościami
Wyroby medyczne (zaopatrzenie ortopedyczne), protetyka i ortotyka
Fizjoprofilaktyka i promocja zdrowia
Kliniczne podstawy fizjoterapii w ortopedii, traumatologii i medycynie sportowej
Kliniczne podstawy fizjoterapii w reumatologii
Kliniczne podstawy fizjoterapii w neurologii i neurochirurgii
Kliniczne podstawy fizjoterapii w pediatrii i neurologii dziecięcej
Kliniczne podstawy fizjoterapii w kardiologii i kardiochirurgii
Kliniczne podstawy fizjoterapii w pulmonologii
Kliniczne podstawy fizjoterapii w chirurgii
Kliniczne podstawy fizjoterapii w ginekologii i położnictwie
Kliniczne podstawy fizjoterapii w geriatrii
Kliniczne podstawy fizjoterapii w psychiatrii
Kliniczne podstawy fizjoterapii w intensywnej terapii
Kliniczne podstawy fizjoterapii w onkologii i medycynie paliatywnej
Fizjoterapia w ortopedii, traumatologii i medycynie sportowej
Fizjoterapia w reumatologii
Fizjoterapia w neurologii i neurochirurgii
Fizjoterapia w wieku rozwojowym
Fizjoterapia w kardiologii i kardiochirurgii
Fizjoterapia w pulmonologii
Fizjoterapia w chirurgii
Fizjoterapia w ginekologii i położnictwie
Fizjoterapia w pediatrii
Fizjoterapia w geriatrii
Fizjoterapia w psychiatrii
Fizjoterapia w onkologii i medycynie paliatywnej
Diagnostyka funkcjonalna w dysfunkcjach układu ruchu
Diagnostyka funkcjonalna w chorobach wewnętrznych
Diagnostyka funkcjonalna w wieku rozwojowym
Programowanie rehabilitacji w dysfunkcjach układu ruchu
Programowanie rehabilitacji w chorobach wewnętrznych
Programowanie rehabilitacji w wieku rozwojowym
Klimatologia, balneologia i wodolecznictwo w leczeniu uzdrowiskowym
Techniki odkształcania tkanek miękkich i inne formy relaksacji
Sport i rekreacja w leczeniu uzdrowiskowym
Terapia zajęciowa i inne formy terapii w leczeniu uzdrowiskowym
Psychologiczne aspekty leczenia uzdrowiskowego
Gerokinezjologia w programowaniu treningów dla osób starszych
Sport i turystyka w wieku senioralnym
Trener personalny w fitnessie dla seniorów
Zabiegi fizjoterapeutyczne w leczeniu i profilaktyce stosowane w wieku senioralnym
Organizacja i zarządzanie obiektami dla osób w wieku senioralnym