FIZJOTERAPIA – kierunek dla Ciebie

Dlaczego Fizjoterapia
w Wyższej Szkole Medycznej w Kłodzku?

Jesteśmy uczelnią medyczną o profilu praktycznym i gwarantujemy profesjonalne przygotowanie do wykonywania zawodu przez znanych specjalistów i autorytety w dziedzinie fizjoterapii. Posiadamy profesjonalne pracownie wyposażone w nowoczesny sprzęt z fizykoterapii, kinezyterapii i masażu Dysponujemy specjalistycznymi pracowniami z najnowszą technologią z anatomii, fizjologii, pierwszej pomocy przedmedycznej.
Zapewniamy dostęp do pracowni komputerowej, strefę Wi-Fi i bogato wyposażoną bibliotekę. Mamy nowo wybudowany, nowoczesny budynek, w którym odbywają się zajęcia.

Kierunek Fizjoterapia w WSM?

Zawód fizjoterapeuty jest samodzielnym zawodem medycznym, polega na udzielaniu  świadczeń zdrowotnych mających na celu przywracanie sprawności fizycznej osobom z dysfunkcjami w obrębie narządu ruchu wynikającymi z różnych chorób lub będących następstwem wypadków.

Wiedza i umiejętności praktyczne niezbędne do wykonywania zawodu fizjoterapeuty z zakresu diagnostyki dla potrzeb fizjoterapii, wykonywania zabiegów fizjoterapeutycznych, tworzenia programów usprawniania, wdrażania profilaktyki i promocji zdrowia są nauczane przez nauczycieli akademickich, którzy posiadają doświadczenie w praktycznej pracy z pacjentem gdyż kluczem do sukcesu jest umiejętność stosowania wiedzy w praktyce

Program studiów jest dostosowany do oczekiwań regionalnego rynku pracy, został opracowany zgodnie z Ustawą o zawodzie fizjoterapeuty, zaleceniami Ministerstwa Zdrowia z uwzględnieniem wytycznych Światowej Konfederacji Fizjoterapii (WCPT) i Krajowej Izby Fizjoterapeutów (KIF).

Co można robić po ukończeniu studiów w WSM?

Fizjoterapia jest określana jako zawód przyszłości a rola fizjoterapeutów w świetle rozpowszechniania się różnorodnych schorzeń, ludzi w różnym wieku od niemowląt po wiek senioralny staje się coraz bardziej pożądana. Stanowi dopełnienie zespołu medycznego i ważne ogniwo w procesie leczenia.
Fizjoterapeuta może podjąć pracę w państwowych jak i niepublicznych ośrodkach służby zdrowia, salonach fitness, ośrodkach SPA, gabinetach odnowy biologicznej, klubach sportowych. Ma również możliwość uruchomienia i założenia własnej działalności a w tej kwestii oferujemy naszym absolwentom pomoc w pozyskaniu bezzwrotnych środków finansowych na własną działalność gospodarczą.
Każdy absolwent studiów Fizjoterapii po zdobyciu tytułu Magistra ma możliwość kontynuacji nauki na studiach doktoranckich – czego życzymy naszym absolwentom.

Kierunek Fizjoterapia - studia jednolite magisterskie*
Czas trwania: 5 lat (dziesięć semestrów).
Tytuł zawodowy nadawany absolwentom: Magister

* Ukończenie studiów upoważnia absolwenta do przystąpienia do Państwowego Egzaminu Fizjoterapeutycznego (PEF), po zdaniu którego uzyskuje prawo wykonywania zawodu.

Naszym Studentom posiadającym dyplom Technika Masażysty i pracującym w zawodzie uczelnia  WSM zapewnia:

  • ITS – indywidualny tok studiów, który pozwoli pogodzić naukę z pracą
  • Możliwość ubiegania się o sfinansowanie części a nawet całości procesu kształcenia przez pracodawcę
  • Pozyskanie uprawnień do udzielania świadczeń zdrowotnych dla których wymagane jest ukończenie studiów wyższych
  • Nową wiedzę i umiejętności i gwarantuje, że te zdobyte na wcześniejszym etapie kształcenia nie będą powielane ani powtarzane

Wysokość czesnego dla studentów kierunku FIZJOTERAPIA - studia jednolite magisterskie

System opłat miesięczny semestralny roczny
Ilość rat 12 rat 10 rat 2 raty 1 rata
Kwota raty 605 zł 720 zł 3 550 zł 6 990 zł

Wyjątkowa oferta studiów na kierunku FIZJOTERAPIA
+ dodatkowe kwalifikacje zawodowe

Naszym Studentom dajemy możliwość uzyskania już po 2 latach nauki prawo wykonywania zawodu Technik Masażysta.

 

 

W jakim celu?
zdobędziesz dwa atrakcyjne przyszłościowe zawody
zanim skończysz studia  zdobędziesz dodatkowy dyplom technika masażysty  (po zdaniu państwowego egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe) co umożliwi Ci zdobycie zawodu i podjęcie pracy już w trakcie studiów
kształcenie w zawodzie  Technik  masażysta realizowane jest  w ramach kształcenia policealnego
w Szkole Policealnej MEDYK  
dodatkowy zawód poszerzy kompetencje zawodowe Fizjoterapeuty

praca w zawodzie technik masażysta podczas studiów umożliwi zdobywanie doświadczenia zawodowego i obecność na rynku pracy już w trakcie studiów
  praktyczna praca z pacjentem i równoczesne kontynuowanie studiów pozwoli na poszerzanie wiedzy i umiejętności zawodowych a jednocześnie umożliwi stosowanie nowej, kompleksowej, holistycznej wiedzy w praktyce

 doświadczenie zawodowe jest bezcenne, to inwestycja w przyszłość, studenci z doświadczeniem stwarzają sobie większe szanse na zdobycie lepszej pracy zaraz po ukończeniu studiów

dodatkowo możesz ubiegać się o dofinansowanie procesu kształcenia przez pracodawcę