Edukacja i rehabilitacja osób z Niepełnosprawnością Intelektualną i Autyzmem.

Cel / Adresaci
Studia nadają kwalifikacje do pracy w zakresie edukacji i rewalidacji dzieci i młodzieży z niepełnosprawnością intelektualną. Wyposażają w wiedzę z zakresu pedagogiki specjalnej, psychologii klinicznej i metodyki nauczania z uwzględnieniem stopnia niepełnosprawności intelektualnej, niezbędną do pracy nauczyciela w szkołach i placówkach kształcenia specjalnego, oddziałach i szkołach integracyjnych oraz w ramach edukacji włączającej. Oprócz przygotowania merytorycznego studia pozwalają na zdobycie umiejętności metodycznych, m. in. prowadzenia zajęć niekonwencjonalnymi metodami nauczania oraz do diagnozowania i pracy z uczniem z Autyzmem.

Zapraszamy: nauczycieli oraz osoby posiadające dyplom ukończenia studiów wyższych (licencjackich lub magisterskich)oraz przygotowanie pedagogiczne planujących pracę
z dziećmi i młodzieżą z niepełnosprawnością intelektualną…

Czas trwania studiów:
3 semestry

(przy zwiększonej intensywności nauki) – 1 rok
300 godzin ( w tym120 godz. praktyk)

Organizacja studiów: Do ustalenia z grupą.
Możliwość kilkudniowego zjazdu 4-5 dni w czasie wakacji
Warunki uzyskania świadectwa: Absolutorium z programu kształcenia
na podstawie zaliczenia wszystkich przedmiotów i praktyk oraz otrzymanie pozytywnej oceny z egzaminu końcowego.
Cena studiów podyplomowych:
1400 zł semestr (możliwość rat)
Osoby prowadzące:
Wykwalifikowana kadra dydaktyczna składająca się z nauczycieli akademickich i praktyków
Uczestnik otrzymuje:
Świadectwo ukończenia Podyplomowych Studiów kwalifikacyjnych (zgodnie z Ustawą Prawo o Szkolnictwie Wyższym).
Zgłoszenia:
Dogodne formy zapisu:
osobiście: Wrocław, ul. Worcella 25-27
telefonicznie: 534 553 558
e-mail: wroclaw.podyplomowe@wsm.klodzko.pl
Dodatkowo:
Możliwość skorzystania z akademickiej bazy noclegowej.
DOFINANSOWANIE! Informujemy, że istnieje możliwość uzyskania dofinansowania na studia podyplomowe z Krajowego Funduszu Szkoleniowego w Urzędzie Pracy. Deklarujemy pomoc w pozyskaniu dofinansowania.