Doradztwo zawodowe z elementami coachingu

 

Cel studiów Uzyskanie kwalifikacji do pracy w zawodzie doradcy zawodowego. Absolwent specjalności doradztwo zawodowe z elementami coachingu zdobędzie wiedzę i umiejętności z zakresu funkcjonowania nowoczesnego modelu doradcy zawodowego, regulacji prawnych dotyczących kwalifikacji zawodowych, komunikacji, metod i technik pracy doradcy zawodowego, zarządzania karierą, coachingu i negocjacji, zawodoznawstwa, diagnostyki w poradnictwie zawodowym.
Adresaci studiów
  1. Studia (2 semestry) skierowane są do nauczycieli oraz absolwentów szkół wyższych (licencjackich lub magisterskich) pragnących uzyskać wymagane kwalifikacje do pracy jako doradca zawodowy w systemie pozaszkolnym (np.: biurach doradztwa personalnego, działach HR, agencjach zatrudnienia i pracy tymczasowej, podmiotach realizujących projekty współfinansowane ze środków unijnych, urzędach pracy;
  2. Studia (3 semestry) skierowane są przede wszystkim do nauczycieli chcących uzyskać kwalifikacje w zakresie pełnienia funkcji szkolnego doradcy zawodowego w szkołach i innych placówkach oświatowych.
Czas trwania studiów
2 semestry
245 godzin (60 godzin praktyk)3 semestry
(przy zwiększonej intensywności nauki)- 1 rok
351 godzin (60 godzin praktyk)

 

 

Organizacja studiów Do ustalenia z grupą.
Możliwość kilkudniowego zjazdu 4- 5 dni w czasie ferii/wakacji.
Warunki uzyskania dyplomu Absolutorium z programu kształcenia na podstawie zaliczenia wszystkich przedmiotów i praktyk oraz otrzymanie pozytywnej oceny
z obrony pracy dyplomowej.
Cena studiów podyplomowych
1. 1200 zł (semestr)
2. 1300 zł (semestr)
Osoby prowadzące
Wykwalifikowana kadra dydaktyczna składająca się z nauczycieli akademickich i praktyków.
Uczestnik otrzymuje
Świadectwo ukończenia 3– semestralnych studiów podyplomowych
(zgodnie z Ustawą prawo o szkolnictwie wyższym i nauce).
Zgłoszenia
Dogodne formy zapisu:

osobiście: 57-300 Kłodzko, ul. Warty 21
telefonicznie: 74 86 71 302
e-mail: dziekanat@wsm.klodzko.pl; studiapodyplomowe@wsm.klodzko.pl

 

Dodatkowo W trakcie studiów bezpłatne szkolenie- “Pokolenie XY- nowe wyzwania współczesnej szkoły”.

Możliwość skorzystania z akademickiej bazy noclegowej na terenie miasta Kłodzka. Informacje udzielane są w dziekanacie WSM.

DOFINANSOWANIE

 

Istnieje możliwość uzyskania dofinansowania na studia podyplomowe
z Krajowego Funduszu Szkoleniowego (KFS) w Urzędzie Pracy Deklarujemy pomoc w pozyskaniu dofinansowania. Informacje udzielane są w dziekanacie WSM.