Dietetyka kliniczna

Dietetyka kliniczna
2 semestry


Czesne : 480 zł miesięcznie


Studenci i Absolwenci Wyższej Szkoły Medycznej w Kłodzku – zniżka 20%

Infolinia:

883 600 886

tel: 74 86 71 302

e-mail: studiapodyplomowe@wsm.klodzko.pl

 

ZAPISZ SIĘ
Cel / Adresaci
Studia podyplomowe medyczne, charakter praktyczny mają na celu specjalistyczne przygotowanie do planowania diet leczniczych, leczenia żywieniowego i postępowania dietetycznego dla osób z różnorodnymi schorzeniami. Słuchacze uzyskają podstawową wiedzę z zakresu farmakologii klinicznej niezbędnej w pracy dietetyka klinicznego.

Studia przygotowują do projektowania żywienia doustnego prowadzonego w warunkach szpitalnych i domowych oraz leczenia pozajelitowego w warunkach szpitalnych a także leczenia żywieniowego do jelitowego.Tematyka programowa zawiera również wiedzę z zakresu Psychodietetyki niezbędną do modyfikacji zachowań żywieniowych oraz metod ich wzmacniania a także wiedzę z zakresu modyfikacji zachowań żywieniowych osób zdrowych.

Studia skierowane są do osób posiadających dyplom ukończenia studiów licencjackich lub magisterskich o profilu medycznym, biochemicznym, biologicznym, chemicznym, oraz absolwentów innych szkół wyższych, którzy pragną poszerzyć swoją wiedzę z zakresu dietetyki i żywienia w zdrowiu i w chorobie.

Czas trwania studiów:
2 semestry
270 godzin o mają profil praktyczny
Organizacja studiów: Zjazdy stacjonarne w systemie weekendowym  i zajęcia z wykorzystaniem uczelnianej platformy  e-learningowej.
Warunki uzyskania świadectwa: Egzamin kończący kształcenie podyplomowe.
Cena studiów podyplomowych:
Ilość semestrów:II
Ilość rat: 10
Czesne: 480 zł/miesięcznie.

Opłata wpisowa płatna na etapie rekrutacji - 250 zł zostanie zaliczona  w poczet czesnego i nie będzie podlegała zwrotowi w przypadku niepodjęcia studiów lub rezygnacji z kształcenia w pierwszym semestrze.

PROMOCJA!

Studenci i Absolwenci Wyższej Szkoły Medycznej w Kłodzku
– zniżka 20%

Osoby prowadzące:
Zajęcia prowadzone będą przez nauczycieli akademickich Wyższej Szkoły Medycznej w Kłodzku.
Uczestnik otrzymuje:
DOKUMENT UKOŃCZENIA: świadectwo ukończenia studiów podyplomowych.
Zgłoszenia:
Dogodne formy zapisu:
osobiście: 57-300 Kłodzko, ul. Warty 21
telefonicznie: 74 86 71 302 wew.3, kom. 883 600 886
e-mail: studiapodyplomowe@wsm.klodzko.pl
Dodatkowo:
Możliwość skorzystania z akademickiej bazy noclegowej.
DOFINANSOWANIE! Informujemy, że istnieje możliwość uzyskania dofinansowania/sfinansowania studiów podyplomowych z Krajowego Funduszu Szkoleniowego w Urzędzie Pracy.

Deklarujemy pomoc w pozyskaniu dofinansowania.

Obowiązuje kolejność zgłoszeń!

ZAPISZ SIĘ