Dariusz Koźlik

Darek Koźlik
Nauczyciel – pasjonat, pracuje w wielu szkołach ucząc plastyki. Jest także wykładowcą w Medycznym Studium Zawodowym, uczy na kierunku Opiekunka Dziecięca i Terapia Zajęciowa. Współpracuje z paniami Violettą Jakobsze i Magdaleną Krawiec od początku ich działalności szkoleniowej, związanej z różnego rodzaju kształceniem.
Swoje prace wielokrotnie wystawiał na wystawach indywidualnych i zbiorowych w kraju i za granicą. Tworzy sztukę o szerokim znaczeniu, przede wszystkim maluje obrazy. Cechą charakterystyczną tego malarstwa jest przemyślana konstrukcja obrazu, wielopłaszczyznowość, przenikanie się i dopełnianie wielu perspektyw i planów. Wizualnie interesujące fragmenty dowolnej przestrzeni lub przedmiotów, stają się dla Darka pretekstem do tworzenia, autonomicznych układów znaków plastycznych, których działanie wzmacniane jest poprzez multiplikację i zabiegi kompozycyjne. Ważną funkcją tego malarstwa jest również wrażliwość na sensualne jakości dzieła, takie jak kolor i światło.
Kontakt:
e-mail dkozlik@wp.pl
telefon 691354541