Czepkowanie studentów pierwszego roku kierunku pielęgniarstwa 2019

Rektor i Senat Wyższej Szkoły Medycznej w Kłodzku mają zaszczyt zaprosić Państwa na uroczystość czepkowania studentów pierwszego roku kierunku pielęgniarstwa, która odbędzie się 23.05.2019 r. o godzinie 17:00 w auli im. Arnoszta z Pardubic, przy ul. Wojska Polskiego 11 w Kłodzku (budynek Zespołu Szkół ogólnokształcących).

Program uroczystości:
17:00 – rozpoczęcie uroczystości
powitanie gości dr Magdalena Krawiec – Kanclerz WSM
17:15 – wykład okolicznościowy prof. dra hab. Andrzeja Dżugaja
Rektora WSM
17:30 – wykład okolicznościowy dra n. med. Wiesława Prastowskiego
17:45 – ceremonia czepkowania studentów pierwszego roku pielęgniarstwa
18:00 – poczęstunek
18:30 – zakończenie uroczystości