„Czepkowanie” 2018

Dnia 25 maja 2018 roku, odbyło się uroczyste „Czepkowanie” studentów I roku pielęgniarstwa. Ta uroczystość obchodzona była już po raz trzeci na naszej Uczelni. W tym roku ślubowanie złożyło i otrzymało symboliczne czepki pielęgniarskie 24 osoby (21 studentek oraz 3 studentów).

 

Otwarcie uroczystości nastąpiło przez wprowadzenie sztandaru Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych w Wałbrzychu, gdzie był to dla nas ogromny zaszczyt i wielkie wyróżnienie. Na samym początku uroczystości głos zabrał Rektor prof. dr hab. Andrzej Dżugaj gratulując studentom wyboru tak ważnego przyszłego zawodu. Następnie głos zabrał Prorektor ds. Nauki i Rozwoju dr n. med. Norbert Krajczy, który mówił jak ważny jest zawód pielęgniarki i jak wielka ciąży na nich odpowiedzialność. Wygłosiła mowę również Maria Pałeczka Przewodnicząca OIPiP w Wałbrzychu oraz Pani Teresa Lewicka Prekursorka kształcenia pielęgniarek w Kłodzku podkreślając, że jest bardzo dumna, że w Kłodzku mamy uczelnie która kształci w zawodzie pielęgniarki. Starosta Kłodzki Pan Michał Awiżeń powiedział, że docenia starania i zaangażowanie istnienia naszej Uczelni oraz gratuluje studentom podjęcia wyzwania kształcenia się na takim kierunku zapewniając, że każda osoba po ukończeniu licencjatu z pielęgniarstwa ma zagwarantowaną pracę.

 

Czepkowanie studentów pielęgniarstwa przeprowadzone zostało przez Panią Marię Pałeczkę Przewodniczącą OIPiP w Wałbrzychu, Panią Małgorzatę Janiak Wiceprzewodniczącą OIPiP w Wałbrzychu oraz przez Panią Elżbietę Bujak- Rogalę Przełożoną Pielęgniarek Zespołu Opieki Zdrowotnej w Kłodzku. Studenci już z przypiętymi czepkami złożyli ślubowanie pielęgniarskie a następnie odśpiewali Hymn Pielęgniarski.

 

Uwieńczeniem tegorocznej uroczystości był wykład dr n. med. Wiesława Prastowskiego pt. “Opieka pielęgniarska w medycynie holistycznej”.Przesłaniem wykładu było motto: „Człowiek dla człowieka może być najlepszym lekiem.”Wystąpienie zostało nagrodzone gromkimi brawami oraz bukietem kwiatów wręczonym przez Kanclerza WSM Panią Magdalenę Krawiec.

 

Na uroczystości była wspomniana Błogosławiona pielęgniarka Hanna Chrzanowska,która pełniła wiele znaczących funkcji w strukturach szkolnych oraz innych instytucjach środowiska pielęgniarskiego. Opracowała podręcznik pt. „Pielęgniarstwo w otwartej opiece zdrowotnej” oraz publikowała fachowe artykuły na łamach czasopism pielęgniarskich.Hanna Chrzanowska została beatyfikowana dnia 28 kwietnia 2018 roku. Do beatyfikacji potrzebny był cud za jej wstawiennictwem. Takim cudem okazało się uleczenie z rozległego udaru mózgu Zofii Szlendak-Cholewińskiej, która dzięki jej orędownictwu wyzdrowiała oraz powróciła do pełnej sprawności.Portret Świętej Hanny Chrzanowskiej został zawieszony na honorowym miejscu w pracowni umiejętności pielęgniarskich w Wyższej Szkole Medycznej w Kłodzku aby przypominał studentom pielęgniarstwa, że kierunek który studiują to w przyszłości nie będzie tylko wykonywanym zawodem ale  powołaniem.

 

Jeszcze raz gratulujemy studentom oraz życzymy powodzenia na dalszej drodze edukacjioraz bardzo dziękujemy CHÓROWI Z GÓR za niezwykłe wykonanie pieśni.

 

Zapraszamy do obejrzenia zdjęć z uroczystości. (fot. T. Piojda; fot. Z. Byrski)