Ceremonia nadania Symbolicznego Białego Czepka Studentom Pielęgniarstwa i Położnictwa I stopnia Wyższej Szkoły Medycznej w Kłodzku

W dniu 14 maja 2024 r. odbyła się Ceremonia nadania Symbolicznego Białego Czepka Studentom Pielęgniarstwa i Położnictwa I stopnia Wyższej Szkoły Medycznej w Kłodzku. Tegoroczna uroczystość była wyjątkowa, ponieważ symbol wykonywanego zawodu otrzymało prawie 70 studentów.

Wyższa Szkoła Medyczna w Kłodzku kształci na pierwszym roku kierunku Pielęgniarstwo 110 studentów, a na Położnictwie studiuje 8 osób. Od kilku lat obserwujemy tendencję wzrostową na tych kierunkach, co świadczy o tym, że deficytowe zawody medyczne cieszą się popularnością, a nasza uczelnia oferuje wysoki poziom nauczania.

Cieszymy się, że tradycja nadania Białego Czepka jest pielęgnowana w Kłodzku. Gośćmi Ceremonii byli:
Starszy Wizytator Kuratorium Oświaty we Wrocławiu Delegatura w Wałbrzychu Pan Piotr Krzywda, Wicestarosta Powiatu Kłodzkiego Pan Piotr Marchewka, Zastępca Burmistrza Miasta Kłodzko Pan Sebastian Nowak, Wójt Gminy Kłodzko Pan Zbigniew Tur, Były Rektor WSM w Kłodzku prof. dr hab. n. med. Juliusz Jakubaszko, Przewodnicząca Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych w Wałbrzychu Pani Małgorzata Hrycak, Dyrektor ds. Pielęgniarstwa i Rozliczeń Medycznych Specjalistycznego Centrum Medycznego S.A. im. Jana Pawła II w Polanicy Zdroju Pani Małgorzata Mrowiec, Naczelna Pielęgniarka Specjalistyczne Centrum Medyczne S.A. im. Jana Pawła II w Polanicy Zdroju Pani Anna Medyńska, Zastępca Dyrektora ds. Lecznictwa „Zespołu Opieki Zdrowotnej” w Kłodzku Pan dr n.med. Piotr Berkowski, Przełożona Pielęgniarek „Zespołu Opieki Zdrowotnej” w Kłodzku Pani Elżbieta Bujak-Rogala, Naczelna Pielęgniarka Szpitala św. Antoniego w Ząbkowicach Śląskich Pani Janina Szymacha, Przełożona Pielęgniarek Wojewódzkiego Centrum Psychiatrii Długoterminowej w Stroniu Śląskim Pani Anna Brodzińska, Naczelna Pielęgniarka Szpitala G-P w Wałbrzychu Pani Katarzyna Hołówka, Naczelna Pielęgniarka Bystrzyckiego Centrum Zdrowia Pani Renata Rosenbeiger-Żelasko, Oficer prasowy Komendy Powiatowej Policji w Kłodzku Podinspektor Wioletta Martuszewska, Starszy Inspektor Sztabowy Straży Pożarnej w Kłodzku asp. sztab. Michał Pawlik, Zastępca Komendanta Straży Granicznej w Kłodzku major Magdalena Stańczyszyn, Szef Wojskowego Centrum Rekrutacji w Kłodzku – ppłk. Sebastian Kopczak, Dyrektor Muzeum Ziemi Kłodzkiej Pan Krzysztof Miszkiewicz, Wicedyrektor Medycznych Szkół Policealnych w Kłodzku Pani Marta Nowicka, Dyrektor Medycznych Szkół Policealnych w Nysie Pan Damian Wylężek, Inspektor Ochrony Danych Osobowych Pan Rafał Guzik, przedstawiciele mediów i partnerzy naszej Uczelni oraz rodziny i krewni naszych Studentów.
Obsługę muzyczną zapewni nam:
Kwintet Chóru Kameralnego Piú Mosso z Wrocławia oraz Kwintet Chóru Kameralnego Piú Mosso z Wrocławia,
oraz Katarzyna Sułkowska-Kacyniak, Monika Sułkowska -grając na skrzypcach i śpiewając.
Obsługa nagłośniania i graficzna była możliwa dzięki: Michał Siedlecki -WEBER GROUP ze Świdnicy oraz Kłodzkiemu Ośrodkowi Kultury w Kłodzku.

Dziękujemy za obecność!
Jesteśmy dumni, patrząc na naszych Studentów, to właśnie oni motywują nas do działania i dalszego rozwoju.