Nauczanie języka angielskiego/niemieckiego w edukacji wczesnoszkolnej i przedszkolnej

  Cel/Adresaci    Celem studiów jest uzyskanie uprawnień do nauczania języka angielskiego lub niemieckiego w przedszkolu i klasach I- III szkoły podstawowej. Zapraszamy nauczycieli wychowania przedszkolnego lub edukacji wczesnoszkolnej posiadających świadectwo …