W lutym rozpoczynamy kursy specjalistyczne dla pielęgniarek oraz pielęgniarek i położnych

Uwaga! W lutym rozpoczynamy następujące kursy specjalistyczne dla pielęgniarek oraz pielęgniarek i położnych: ✅Leczenie ran dla pielęgniarek ✅Resuscytacja krążeniowo oddechowa (RKO) dla pielęgniarek i położnych ✅Wykonanie i interpretacja zapisu elektrokardiograficznego …